Beleidsverklaring

Professioneel

Prebes, gegroeid vanuit een vereniging van preventieadviseurs, is een vooraanstaande vakvereniging voor alle professionelen die begaan zijn met het verbeteren van welzijn, preventie en bescherming op het werk. Onze statuten en organiek reglement resulteren in een dynamische werking en stimuleren een open beleid.

Prebes verzekert via gerichte vorming dat leden deskundig blijven in hun vakdomein. Praktijkgerichte informatie wordt aangevuld door de kennis van het lerend netwerk, dat voor ieder lid toegankelijk is.

De synergie tussen oud en jong is een bijkomende troef in kennis en ervaring: startende professionals kunnen efficiënt hun maturiteit aanscherpen en hun capaciteiten verbreden, de seniors kunnen hun gevorderde kennis verfijnen en verdiepen.

Dankzij de deskundigheid van de medewerkers van het Prebes coördinatiecentrum, de leden en inzet van de hele Prebes-groep worden sociaal verantwoorde tendensen vertaald naar de werkvloer en kunnen praktische en efficiënte instrumenten ontwikkeld worden.

Respect

Onze leden zijn onze reden van bestaan. Collegialiteit en een respectvolle omgang met aandacht voor ieders mening is een basiswaarde. Dit willen we ook uitdragen in onze omgang met partners, in onze samenwerkingsverbanden en in contacten met derden.

Voor Prebes is humanisering van de arbeid een basisrecht, ongeacht geslacht, ras, etnische afkomst. Ook streeft Prebes om binnen haar professioneel kader de representativiteit tussen beide geslachten in evenwicht te waarborgen.

Naast de mens staat ook het milieu centraal. Ecologie en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn vaste waarde voor een goed bestuur binnen Prebes.

Economisch

Prebes is een vzw. Naast een beroepskader vanuit het Coördinatiecentrum, wordt Prebes onbezoldigd bestuurd door professionals die als effectief lid pro deo hun kennis injecteren via een goed bestuur.

Hierdoor is het mogelijk om het lid- en inschrijvingsgeld voor activiteiten en instrumenten tegen democratische prijzen aan de leden te bieden.

Kwalitatieve informatie, opleiding en ondersteuning tegen een minimale kost zijn een blijvend aandachtspunt en kritische succesparameter voor een goed bestuur.

 

Betrouwbaar

Ondanks het feit dat Prebes geen commerciële instelling is, is Prebes sinds de oprichting in 1946 gestadig gegroeid, zowel in het aantal leden, als ook ondersteunend via het Coördinatiecentrum.

Het groot aantal (effectieve) leden maken het mogelijk om via hun kennis, inzet en contacten, Prebes als een krachtdadige vereniging en – partner te profileren.

Vanuit een onafhankelijke positie en zonder enige vorm van belangenvermenging of financiële afhankelijkheid, is het mogelijk om vanuit het werkterrein deskundig advies te geven.

Ecologisch

Door het gebruik van nieuwe vergadertechnieken, het meer en meer digitaliseren van informatie, de investering in nieuwe technologieën en het gebruik van opleidingslocaties die gemakkelijk via openbaar vervoer bereikbaar zijn, verlagen we onze ecologische voetafdruk.

Dit getuigt van duurzaam ondernemen.

Sociaal

Prebes profileert zich als één grote familie en biedt een vangnet voor de extraprofessionele dimensie. Talrijke initiatieven waar de partner en kinderen van de leden welkom zijn, versterken deze band. Met grote aandacht voor het sociale luik van hun leden en hun familie, combineert Prebes de werk-privé balans en tracht zo deze beide werelden in evenwicht te brengen.

Prebes geeft op die manier een antwoord op de veranderde omgeving door haar flexibiliteit en teamwork en voorziet de professional met arbeidsvitaminen om als coach en adviseur binnen zijn onderneming te werken. Dit dynamiseert en cultiveert Prebes, een vereniging die succesvol is door en voor haar leden.