Raad van Bestuur

Peter De Wilde

Voorzitter

Kim Coppieters

Bestuurder
Voorzitter Antwerpen

Johnny Hermans

Bestuurder
Voorzitter Limburg

Rik D'helft

Bestuurder
Voorzitter Oost-Vlaanderen

Kris Collier

Bestuurder
Voorzitter Vlaams-Brabant & Brussel

Bart D'Hondt

Bestuurder
Voorzitter West-Vlaanderen

Koen Bollaerts

Bestuurder
Lid dagelijks bestuur

Patrik Daems

Bestuurder
Lid dagelijks bestuur

Eddy Eyckmans

Bestuurder
Lid dagelijks bestuur

Luc Goemaere

Bestuurder
Lid dagelijks bestuur

Dominic Hermans

Bestuurder
Lid dagelijks bestuur

Ronny Smismans

Bestuurder
Lid dagelijks bestuur

Luk Van Berendonck

Bestuurder
Lid dagelijks bestuur

Structuur

Prebes heeft een doeltreffende organisatie en een dynamisch beheersysteem. De Raad van Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de Provinciale Besturen, de projectgroepen, de teams en de Staten Generaal hebben duidelijke procedures voor samenstelling en opdrachten. De objectieven van alle organen moeten gelijklopen. De onderlinge samenwerking resulteert in een hefboomeffect om de algemene doelstellingen te bereiken.