Recent nieuws

Melding van ernstig arbeidsongeval

De Afdeling van het toezicht op de chemische risico's (ACR) is niet meer bereikbaar via fax. Voor meldingen van zeer ernstige arbeidsongevallen en zware ongevallen vragen we u gebruik te maken van het permanentienummer: 02 233 45 12. Bevestigingen en bijkomende informatie kunnen per e-mail verstuurd worden naar: crc@werk.belgie.be

Lees meer »

Sluitstuk KB re-integratie

Het KB van 30 januari 2017 vormt het sluitstuk van alle wettelijke aanpassingen in het kader van het re-integratietraject van arbeidsongeschikte werknemers. Dit KB wijzigt de opmaak van enkele artikels van het KB van 30 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers.

Lees meer »

Nieuwe regels voor overuren en glijdende werktijd

Vanaf deze maand gelden nieuwe, soepeler regels voor de duur van de werkweek en het presteren van overuren. De aanpassingen op de arbeidsregels staan in de nieuwe wet op Werkbaar Werk, een project van federaal minister Kris Peeters (CD&V). 

Lees meer »

Test je rookmelders regelmatig!

Je hebt rookmelders gekocht? Prachtig. Je rookmelders hangen op de juiste plaats? Helemaal goed! Denk er nu nog aan om je melders regelmatig een onderhoud en een testbeurt te geven! 

Lees meer »
Lees meer nieuws