Recent nieuws

In memoriam

Marc Heselmans (1944 – 2016) – Directeur-Generaal op rust Ministerie Tewerkstelling en arbeid, Emeritus ir buitengewoon hoogleraar faculteit Toegepaste Wetenschappen KUL. Een interview met Jan Van Peteghem en Marc, net voor zijn overlijden.

Lees meer »

Aandacht als essentieel onderdeel voor een veiligheidscultuur

We moeten al onze zintuigen gebruiken om gevaren te detecteren en risico’s in te schatten. Positief geformuleerd betekent dit dat we er onze volle aandacht moeten bijhouden, negatief geformuleerd betekent dit dat we minder afgeleid moeten zijn.

Lees meer »

Vlarem- en Zomertrein 2015

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu - B.S. 26 augustus 2016. Dit besluit wijzigt voornamelijk de Vlarem II-wetteksten. 

Lees meer »

Prebes werd 70!

Prebes werd 70 jaar! Voka Limburg heeft ons dan ook in de bloemetjes gezet op het zomerkasteelfeest 2016.

Lees meer »
Lees meer nieuws