Recent nieuws

Nieuwe wetgeving brandveiligheid

Het KB van 7 juli 1994 en zijn bijlagen, de basisnormen brand, wordt aangepast. Er is een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de brandveiligheid van liften die in de gebouwen worden geïnstalleerd. Er worden ook wijzigingen aangebracht in het toepassingsgebied (industriële  en niet-industriële activiteiten in één gebouw), de teksten worden up to date gemaakt met de nieuwe Europese normen en definites worden herzien.

Lees meer »

Sluitstuk re-integratietraject arbeidsongeschikte werknemers

Deze wet is het sluitstuk van de diverse wetgevende initiatieven (zie de 2 KB's gepubliceerd op 24/11/2016 waarvan de belangrijkste het KB van 28 oktober 2016 tot wijziging van het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers betreft) in het kader van het re-integratietraject. 

Lees meer »

Opdeciemen stijgen met 30%

Opdeciemen zijn het getal waarmee een rechter het basisbedrag van een boete steevast vermenigvuldigt. Dit betekent dat de geldboeten vanaf 1 januari 2017 worden vermenigvuldigd met 8 in plaats van 6. Dat is een verhoging van 30%. 

Lees meer »

Veilig werken verdient een beloning

De Safe Maintenance Award Benelux wordt jaarlijks uitgereikt aan de onderhoudsafdeling en de technische dienstverlener uit de Benelux die bewijst onderhoud op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren. De Safe Maintenance Award Benelux 2017 wordt verzorgd door Stichting Safety at Work en het iMaintain platform.

Lees meer »
Lees meer nieuws