Externe activiteiten

De externe activiteiten bestaan uit een oplijsting van alle activiteiten in Vlaanderen. Zoals de naam al aangeeft, is er bij deze activiteiten geen tussenkomst van Prebes.

Naam activiteit Datum Informatie
Resultaten van de federale enquête woon-werkverkeer 07/02/2023

Om de drie jaar organiseert de FOD Mobiliteit en Vervoer een enquête over de woon-werkverplaatsingen in België. Bedrijven en organisaties met gemiddeld meer dan 100 werknemers zijn verplicht om deze enquête in te vullen en om de resultaten voor te leggen aan de vertegenwoordigers van de werknemers. Kom de nieuwe gegevens ontdekken met onze experts, na een inleiding door Federaal Minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, en de Minister van Ambtenarenzaken, Petra De Sutter.

Meer informatie

Studievoormiddag “#MeToo op het werk - Hoe ver staan we?” 07/03/2023

Op dinsdag 7 maart 2023 organiseert de Algemene Directie Humanisering van de arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg in samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) een studievoormiddag rond geweld en ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer.

Meer informatie