Externe activiteiten

De externe activiteiten bestaan uit een oplijsting van alle activiteiten in Vlaanderen. Zoals de naam al aangeeft, is er bij deze activiteiten geen tussenkomst van Prebes.

Naam activiteit Datum Informatie
Opleiding ondergrondse parkeergarages 05/10/2022

Ontwerp je meergezinswoningen en/of werkplekken? Dan krijg je ongetwijfeld te maken met ondergrondse parkeergarages. Bovendien zullen die garages in de toekomst door ruimtegebrek nog veel vaker voorkomen. In deze Vitruvius-opleiding nemen we verschillende aspecten van ondergrondse parkeergarages onder de loep. We behandelen zowel het ontwerp van parkeerinrichtingen, de technische aspecten van het bouwen onder het maaiveld, de brandveiligheid van gesloten parkeergebouwen en de gevolgen inzake waterbewust bouwen. Met enkele interessante voorbeeldcases tonen we aan dat je ook in moeilijke omstandigheden en in stedelijke context ondergrondse parkeergarages kan realiseren.  

Meer informatie

 

Basiscursus: Gezonde werknemers in een gezonde onderneming. 13/10/2022

De gezondheid van je organisatie of bedrijf -ook de financiële- hangt nauw samen met die van je medewerkers. Om uitdagingen als vergrijzing, (langdurige) afwezigheid wegens ziekte en het vinden van geschikt personeel (war for talent) aan te gaan, heb je er alle belang bij om in te zetten op een preventief gezondheidsbeleid. Voorkomen is immers beter dan genezen. Werknemers die mentaal en fysiek gezond zijn voelen zich beter en presteren beter, en hebben ook een positief effect op de werksfeer in en verbondenheid met het bedrijf. Gezond Leven bundelde zijn jarenlange expertise en ervaring in een nieuwe basiscursus voor preventie-adviseurs, leidinggevenden, HR-medewerkers en andere betrokkenen bij het gezondheid- en welzijnsbeleid op het werk. In 3 dagen krijg je de nodige inzichten om een integrale aanpak voor gezondheid en welbevinden te installeren, die verder gaat dan losse acties voor de werknemers. Je maakt kennis met praktische tools om concreet van start te gaan rond thema’s als mentaal welbevinden, gezonde en duurzame voeding, beweging en (niet) roken. Sessies in groep met andere ondernemingen worden aangevuld met advies op maat van je bedrijf.

Meer informatie

VerV Ergonomiecongres 18/10/2022

Op 18 oktober 2022 organiseert VerV zijn Ergonomiecongres!
Dit zal een dag zijn die ergonomie ademt en iedereen samenbrengt. Elk kan daarbij zijn eigen programma samenstellen door te kiezen uit verschillende parallelle sessies of workshops.

Meer informatie

Slotevenement Belgische campagne "Verlicht de last" 27/10/2022

Musculoskeletale aandoeningen, of MSA, zijn fysieke gezondheidsproblemen die hun oorsprong vinden in de werksituatie: rugpijn, peesontsteking, tenniselleboog, hernia, tintelingen, krampen, beperkingen van gewrichtsmobiliteit... Ze manifesteren zich in de spieren, pezen, zenuwen en gewrichten. Alle delen van het lichaam kunnen worden aangetast: de rug, nek, bovenste ledematen (schouders, ellebogen, polsen, handen en vingers) en onderste ledematen (heupen, knieën en enkels). Ongeveer 3 op de 5 werknemers in de EU klagen over MSA. Het slotevenement van het Belgische luik van de "Verlicht de last" campagne van EU-OSHA : "Preventie van musculoskeletale aandoeningen - Goede praktijken" vindt plaats op donderdag 27 oktober 2022. Tijdens dit evenement werpt de arbeidsinspectie een blik op de aanpak van musculoskeletale aandoeningen en zullen verschillende Belgische goede praktijken voorgesteld worden, waaronder ook de Belgische laureaten van de award voor goede praktijken van EU-OSHA. 

Meer informatie

Haal uw voordeel uit het vernieuwde bedrijfsbezoek van uw Externe Dienst Preventie en Bescherming 27/10/2022

Een veilige werkomgeving en een goede werksfeer zorgen voor een verhoogde arbeidsvreugde bij uw medewerkers en het behoud van uw werknemers.
Nieuwe werknemers onthalen en informeren, veiligheidsvoorschriften op papier zetten, … als zaakvoerder wordt er heel wat van u gevraagd. Tijdens een bedrijfsbezoek helpt de EDPBW uw onderneming met pragmatische adviezen om werknemers veilig en gezond aan het werk te houden.
Recent werd de wetgeving rond de bedrijfsbezoeken aangepast om u nog beter te kunnen ondersteunen bij de uitbouw van uw welzijnsbeleid.
Hoe de verplichte aansluiting bij uw EDPBW een meerwaarde voor je bedrijf wordt, kom je te weten tijdens deze infoavond.

Meer informatie

Fire & Rescue X-perience 28/10/2022

Tijdens dit event zullen professionele brandweermannen, experten binnen hoogteredding en redding uit besloten ruimte, alsook fabrikanten hun kennis delen op vlak van uitrusting en technieken.   
Dankzij ons gevarieerd programma in de voormiddag, wensen we de verantwoordelijke van het interventieteam, de aankoopverantwoordelijke van PBM’s/beschermkledij en de preventieadviseur uit te nodigen.
Iedere deelnemer kan in het inschrijvingsformulier zijn eigen programma kiezen in de voormiddag. U kunt ook onze fabrikanten ontmoeten in de verschillende belevingsshowrooms.

Meer informatie

PDC Fundamentals in Industrial Ventilation 14/11/2022

ACGIH's Fundamentals in Industrial Ventilation is a course that covers both basic and advanced topics related to industrial ventilation.

Meer informatie

Awarduitreiking 'Beste eindwerk milieucoördinator A en B', 'Meest verdienstelijke milieucoördinator', jobbeurs en netwerkavond 24/11/2022

Op 24 november 2022 zet Vmx enkele actoren binnen de milieusector in de bloemetjes, maken we tijd om te netwerken en te klinken en laten we pas afgestudeerden kennis maken met werkgevers binnen de milieusector.

Meer informatie

Vmx Netwerkevent voor de milieuprofessional 24/11/2022

Op 24 november 2022 zet Vmx enkele actoren binnen de milieusector in de bloemetjes, is het tijd om te netwerken en te klinken en komen pas afgestudeerden kennismaken met werkgevers binnen de milieusector. Een jury van professionals uit de milieuwereld zal de kandidaten, zowel voor awards voor de eindwerken als voor de actieve milieucoördinatoren, beoordelen op basis van hun ingestuurde documenten. De winnaar wordt bekendgemaakt op 24 november 2022.

Meer informatie

BSOH Studiedag: Thermische omgevingsfactoren 09/12/2022

BSOH Studiedag: Thermische omgevingsfactoren op vrijdag, 9 december, 2022 - 09:00 to 17:00 bij FOD WASO - SPF ETCS

Meer informatie