Titel externe activiteit Datum Informatie
Studiedag: Radicalisering op de bedrijfsvloer en in het onderwijs, van vroege detectie tot aanpak 20/10/2017

Hoe gaan bedrijven en scholengemeenschappen om met mogelijke vormen van radicalisering van hun personeel of van hun studenten? Hoe pak je dat nu concreet aan? Welke tools kan je gebruiken? Maar vooral: Hoe belangrijk is het om deze info te delen met de overheid ? Wil je hiermee aan de slag? Kom dan naar deze studiedag. Je krijgt info omtrent een aantal initiatieven die reeds zijn genomen binnen de bedrijfswereld en het onderwijs, over de mogelijkheid tot het delen van informatie. In de namiddag ligt het accent op praktijkvoorbeelden. In verschillende workshops krijg je bruikbare tips en tricks zodat je hiermee aan de slag kan in jouw job.

Prijs: €96
Tijdstip: 08.00u - 16.30u
Locatie: PIVO, Asse

meer info »

ANPI nodigt je uit op haar 50 jarig bestaan! 20/10/2017

Bezoek van onze installaties: rookmelders, automatische detectie en blussing, blusschuimen, brand- en diefstal detectie, elektromagnetische compatibiliteit, Quizz "50 jaar" van ANPI, enz

 • Demonstratie brandende frituurketel: 15.15u & 16.15u
 • Demonstratie brandblusapparaat: 15.30u & 16.30u

Locatie: ANPI asbl, Granbonpré 1, 1348 Louvain-la-Neuve
Tijdstip: 14.30u - 19.30u

Inschrijven tot en met 13/10.

meer info »

Gezond Leven Symposium 24/10/2017

Dinsdag 24 oktober 2017 ontvangen wij je graag op het Gezond Leven-symposium dat dit jaar plaatsvindt in het Elisabeth center in Antwerpen. Tijdens het symposium speelt de opvolger van de actieve voedingsdriehoek een centrale rol. We zullen het hebben over wat je best eet en hoeveel je best beweegt, maar ook over hoe je het gedrag van mensen kan veranderen. Zo laten experten zoals Jaap Seidell en Ilse De Bourdeaudhuij hun licht schijnen over het nieuwe model. In de namiddag kan je deelnemen aan één van onze parallelsessies.

 • Hoe kwam de nieuwe actieve voedingsdriehoek tot stand – alles wat je moet weten over het nieuwe model?
 • Panelgesprek Is het nieuwe model bruikbaar voor iedereen?
 • Wat is de plaats en de rol van een voedingsmodel in het beleid?
 • Wat is de plaats en de rol van een bewegingsmodel in het beleid?
 • Hoe motiveer je mensen hun gedrag te veranderen en gezonder te leven?
 • Gezond eten? Hoe pak je dit aan?
 • Wat is een gezonde mix van zitten, staan en bewegen?
 • Hoe extra investeren in kwetsbare groepen?
 • Wat is de rol van de omgeving in het maken van gezonde keuzes?
 • Communicatie naar algemeen publiek. Wat zijn succesfactoren en valkuilen?
Prijs: €75
Tijdstip: 08.30u - 17.00u
Locatie: Elisabeth Center (Carnot Wing)
 
Inspectie en onderhoud van technische installaties in gebouwen 26/10/2017

Centrum Duurzaam Gebouwbeheer organiseert op 26 oktober 2017 in Heusden-Zolder samen met BEMAS een nieuwe editie van ‘Inspectie en onderhoud van technische installaties in gebouwen’. Het programma is volledig op maat van de gebouwbeheerder – actueel en praktijkgericht. Op het programma staan de volgende onderwerpen (telkens keuze uit twee parallelle lezingen):

 • Wat zijn de meest voorkomende problemen en hoe houd ik mijn ketel in topvorm?
 • Verplichte keuringen, beheer van attesten
 • Welke rol speelt de waterkwaliteit in het optimaal functioneren van mijn verwarmingsinstallatie en hoe wordt dit best gecontroleerd?
 • Vaakst voorkomende problemen, geconstateerd bij inspectie van installaties
 • Predictive maintenance of het gebruik van sensoren om onderhoud voorspelbaar te maken: mogelijkheden, nu en in de nabije toekomst
 • Omgaan met geluidshinder door installaties: opsporen en remediëren
 • Nieuw typebestek 105 HVAC 2017 van de Regie der Gebouwen: een nuttig sjabloon voor elke gebouwbeheerder?
 • Onderhoud van ventilatiekanalen: wat kan ik zelf doen? + toelichting rond optimaal beheer van dampkappen
 • Mogelijkheden en beperkingen van gebouwbeheersystemen
 • Preventie van legionella in installaties
 • Meting en verificatie (energie, water, comfort,…) en het gebruik van prestatiecontracten
 • Nieuw KB luchtkwaliteit in de werkplaats: hoe voldoen aan de wetgeving – organisatorisch en technisch?

Tijdstip: 09.30u tot 16.00u
Locatie: Centrum Duurzaam Bouwen, Schachtplein, Heusden-Zolder

meer info »

Vorming van vormers voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen in de zorgsector 07/11/2017

MSA of musculoskeletale aandoeningen (rugklachten, pijn, klachten aan de bovenste en onderste ledematen) zijn één van de belangrijkste arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid. In België riskeren 8 op 10 mensen om ooit rugklachten te hebben tijdens hun leven. Het doel van deze vierdaagse “vorming van vormers” is om de actoren van de zorgsector (leidinggevenden, gedelegeerd personeel, coördinatoren,…) de nodige pedagogische vaardigheden op het gebied van de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) te laten verwerven en hen in staat te stellen aan de werknemers vorming en sensibilisatie te geven over de problematiek van MSA, zodat ze deze kennis in hun beroepsleven kunnen toepassen.

Prijs: gratis
Tijdstip: 09.00u - 16.00u
Locatie: Training Solutions, Erpe-Mere

meer info »

Hoe werken aan preventie van burn-out? Hoe werknemers re-integreren op de werkvloer na een BURN-OUT? 07/11/2017
Tijdens de informatiesessie zal onder meer de eigen visie op stress, het begrippenkader en de achtergrond toegelicht worden, alsook zal er aandacht besteed worden aan het uitwerken van een stappenplan voor een stresspreventiebeleid, aan het vroegtijdig opsporen van stress en burn-out en aan de terugvalpreventie en re-integratie op de werkvloer. Als afsluiter wordt een reflectiemoment op de eigen rol in een stresspreventiebeleid geëvalueerd.
 
Prijs: gratis
Tijdstip: 09.30u - 16.00u
Locatie: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Brussel)
 
ISO 20400 – nieuwe norm voor duurzaam inkopen toegelicht 09/11/2017

Deze opleidingssessie is in de eerste plaats voor bedrijven of overheden voor wie duurzaamheid van strategisch belang is. Ook personen die willen kennismaken met duurzaam inkopen zijn steeds welkom.

 • Waarom duurzaam aankopen?
 • Wat is duurzaam aankopen?
 • ISO 20400:2017 – Nieuwe standaard duurzaam aankopen!
 • UN SDG 12 – Sustainable Consumption & Production (SCP)

Tijdstip: van 09.00u tot 16.00u
Locatie: Bureau voor Normalisatie - Jozef II-straat 40 bus 6, 1000 Brussel
Kostprijs: €520 excl. btw

meer info »

Roadshow Bouw en Milieu in elke Vlaamse provincie 13/11/2017

VCB en de lokale Confederaties Bouw organiseren dit najaar in elke provincie een seminarie om de laatste nieuwigheden rond milieu-aspecten & de bouwsector te belichten, alsook een aantal zeer relevante cases te bespreken. Milieu-inspectie is het speerpunt. Ontdek hieronder het programma en de verschillende locaties.

 • Departement Omgeving – Milieu-inspectie van de afdeling Handhaving : Organisatie & Beleid
 • Hoe verkrijgt mijn bedrijf een omgevingsvergunning ingedeelde inrichtingen of activiteiten (milieu)
 • Na omgevingsvergunning: welke milieuvoorwaarden?
 • Handhaving & Controles
 • Q&A

Datum en locaties

 • 16 oktober bij Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen - Tramstraat 59, Zwijnaarde
 • 23 oktober bij Confederatie Bouw Limburg -  Prins Bisschopssingel 34 A, Hasselt
 • 26 oktober bij Confederatie Bouw Vlaams-Brabant - Dreefstraat 8, Leuven
 • 13 november bij Confederatie Bouw Antwerpen - Theodoor van Rijswijckplaats 7, Antwerpen
 • 15 november bij Confederatie Bouw West-Vlaanderen - Kortrijksestraat 389 A, Kortrijk

meer info »

Alcohol- en drugbeleid: opstellen en implementeren van een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming 17/11/2017
Tijdens deze infosessie wordt er informatie verschaft over de problematiek van alcohol- en druggebruik op de werkvloer. Tegelijkertijd worden de deelnemers geactiveerd om na de opleiding zelf aan de slag te gaan om in hun eigen organisatie een alcohol- en drugbeleid uit te werken, te implementeren of te evalueren. Aan de hand van een praktijkgericht en interactieve opleiding, met ruimte voor voorbeelden, oefeningen en discussiemomenten wordt dit alles bewerkstelligd.
 
Prijs: gratis
Tijdstip: 09.30u - 16.00u
Locatie: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Brussel)
 
Fireforum awards 23/11/2017

Fireforum Awards wil mensen of organisaties bekronen die zich op een of ander vlak in de wereld van de brandbestrijding verdienstelijk hebben gemaakt. Ze worden toegekend door Fireforum vzw. Fireforum zal op 23 november 2017 voor de vierde maal de Fireforum Awards uitreiken. Na het succes van de drie vorige edities is deze Awarduitreiking een begrip geworden in de wereld van de brandveiligheid.

Dit evenement wordt opnieuw een unieke gelegenheid om de beste projecten te belonen die de brandveiligheid van personen en goederen bevorderen. Brandweerzones, Architecten-en studiebureau’s, Preventie adviseurs, Scholen en Jeugdbewegingen, Wetenschappelijke Instellingen, en personen die zich hebben geëngageerd voor een betere brandveiligheid, komen in aanmerking om een project in te dienen voor de Fireforum Awards 2017.

Tijdstip: 18.00u - 23.55u
Locatie: Koloniënpaleis