Nieuwe start opleidingen veiligheidskunde

  • 12/01/2018

UC Leuven-Limburg organiseert in samenwerking met Prebes diverse basis-, aanvullende – en voortgezette opleidingen tot preventieadviseur. In februari start de nieuwe specialisatiemodule preventieadviseur niveau 1 en in september start de aanvullende multidisciplinaire basismodule tot preventieadviseur.

Lees meer »

Private veiligheid: de impact van de nieuwe wetgeving op jouw onderneming

  • 12/01/2018

De wet van 2 oktober 2017 moderniseert de private veiligheid in ons land grondig. De vorige wet dateert immers uit 1990 en was na bijna dertig jaar dringend aan herziening toe. Zo vormen de private en publieke sector anno 2017 steeds meer gelijkwaardige partners in een geïntegreerd veiligheidsbeleid.

Lees meer »

Overzichtsrapport over reproductietoxische stoffen online!

De reproductieve gezondheid van werknemers kan in gevaar worden gebracht door gevaarlijke chemische stoffen, zoals pesticiden en geneesmiddelen, en door biologische, lichamelijke, organisatorische en psychosociale factoren.

Lees meer »

Welzijnswet -binnenkort- aangepast

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters past de Welzijnswet aan in navolging van een aantal adviezen van de Raad van State. Het wetsontwerp daarvoor werd deze week goedgekeurd in de Kamercommissie Sociale Zaken.

Lees meer »

Verslag: van noodplan tot evacuatie

  • 10/01/2018

Op dit studiemoment wordt dieper ingegaan op titel III van het derde boek van de nieuwe Codex over brandpreventie op de arbeidsplaatsen.

Lees meer »

Geef mensensmokkel geen kans! Tips voor vrachtwagenchauffeurs

Steeds vaker verbergen mensensmokkelaars mensen in de trailers van vrachtwagens op autosnelwegparkings. Dit leidt tot beschadiging of vernietiging van de lading, vertragingen, hoge boetes, inbeslagname van de wagen en gebruik van geweld tegen vrachtwagenchauffeurs, maar ook tegen politie.

Lees meer »

Klaar voor REACH 2018?

Als je chemische stoffen vervaardigt of invoert van buiten de EU in een hoeveelheid van meer dan één ton per jaar, heb je mogelijk registratieverplichtingen in het kader van REACH. En als je een product (mengsel, voorwerp) vervaardigt of invoert, kan het zijn dat hierin stoffen aanwezig zijn die afzonderlijk geregistreerd moeten worden.

Lees meer »

Aanpassingen voor werknemers met een handicap

  • 08/01/2018

Hoe reageer je als een medewerker een redelijke aanpassing vraagt? Wie heeft er recht op? Hoe bespreek je het in je team? Op deze en andere vragen vind je een antwoord op eDiv, in de online module 'Handicap? Denk eraan!'.

Lees meer »

Veiligheid van apotheken

  • 08/01/2018

Om de apothekers te ondersteunen bij het verbeteren van hun veiligheid heeft FOD Binnenlandse Zaken een toolbox uitgewerkt, in samenwerking met de Algemene Pharmaceutische Bond. Deze toolbox biedt een aantal concrete veiligheidsscenario’s aan.

Lees meer »

Beperken van schade door brand

Op de website van Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vind je de nieuwe publicatie over Beperkingen van schade door brand terug. Nieuwe inspectie-instrumenten en informatienota’s worden eerst als discussiedocument uitgebracht.

Lees meer »