Campagnes TWW 2020

Elk jaar plant Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) een aantal campagnes. Hieronder vind je een overzicht van de geplande campagnes voor 2020.

Bij elk bezoek gaat de inspecteur het beleid van de werkgever inzake welzijn na. Vervolgens overloopt men de aanpak van de werkgever voor elk domein van de welzijnswet, en gaat men dieper in op het thema gekozen voor de sector.

Niet in orde? Dan zijn er consequenties aan verbonden. Dit kan gaan van een mondeling of schriftelijk advies, tot een waarschuwing en zelfs het stopzetten van de activiteit bij ernstige tekortkomingen.

Regionaal

 • Antwerpen: Logistiek; thema Gevaarlijke producten
 • Brussel: Thuislevering; thema Ergonomie
 • Henegouwen: Textielindustrie; thema Veiligheid
 • Limburg & Vlaams-Brabant: Beenhouwerijen; thema Veiligheid
 • Luik: Begraafplaatsen; thema Ergonomie
 • Namen-Luxemburg-Waals-Brabant: Ziekenhuizen; thema Psychosociale risico's
 • Oost-Vlaanderen: Thuisverpleging; thema Veiligheid (arbeidsmiddelen)
 • West-Vlaanderen: Fabricage van meubels; thema Gevaarlijke producten (composietmaterialen)

Nationaal

Bouwsector

 • Torenkranen
 • Afbraakwerken  (vroeger aangevat maar inspecties worden effectief uitgevoerd in 2020)

Dienstencheques

 • Arbeidsmiddelen, bescherming van de gezondheid, ergonomie

Horeca

 • Opvolging OiRA

Nieuw invuldocument jaarverslag

De nieuwe modeldocumenten voor de opmaak van het jaarverslag zijn sinds 13/1/2020 ter beschikking op de (vernieuwde) website van FOD WASO.

Voor zij die niet konden wachten, waren in afwachting deze documenten al te vinden via Edelhart Kempeneers.

Er bestaan drie formulieren voor het opmaken van het jaarverslag:

Het formulier A is bestemd voor een werkgever met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk zonder afdelingen.
Het formulier B is bestemd voor een werkgever met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk met afdelingen.
Het formulier C is bestemd voor een groep van werkgevers die gemeenschappelijk een dienst voor preventie en bescherming op het werk organiseren.

Een verklarende nota geeft een toelichting over de verschillende rubrieken van de versies A, B en C van het formulier. In de nota wordt er telkens duidelijk aangegeven voor welk formulier de toelichting bestemd is. Het is aangewezen die nota af te drukken om de formulieren correct te kunnen invullen.

[bron: Edelhart Kempeneers]