Antigifcentrum sluit 2020 af met recordaantal oproepen

Het Antigifcentrum sluit 2020 af met een recordaantal oproepen. Het grote publiek en professionals vinden steeds vaker de weg naar het Antigifcentrum.

Aantal oproepen

65.322 keer werd het centrum het voorbije jaar gecontacteerd voor advies.

  • Daarvan had 86% te maken met een blootstelling
  • Bij 14% betrof het een vraag voor informatie

In totaal waren er 4.654 oproepen meer vergeleken met 2019, goed voor een stijging met 7,6%.

Geneesmiddelen grootste groep

De grootste groep van de oproepen blijven de oproepen voor blootstelling aan geneesmiddelen. Wel was er in 2020 een lichte daling met 5,7%.

Chemische huishoudproducten sterkste groei

De groep van de chemische huishoudproducten kende een opvallende groei met 12,6%, deels toe te schrijven aan de COVID-19-pandemie.

In de strijd tegen het coronavirus werd veel en frequent schoongemaakt. Mensen kochten grote hoeveelheden én veelal sterk geconcentreerde huishoudproducten. Deze werden thuis dan overgegoten in kleinere recipiënten zoals water- of frisdrankflessen wat maakte dat mensen er accidenteel van dronken.

Het frequent poetsen bracht frequent (huid)contact met diezelfde producten met zich mee. Vanuit de idee om beter te kunnen reinigen of ontsmetten merkten we dat mensen producten gingen mengen, wat een groot risico kan betekenen door het vrijkomen van chemische dampen. Irritatie van de slijmvliezen en ernstige kortademigheid zijn daarbij niet vreemd.

Essentiële oliën

Daarnaast was er een stijging met 9,3% van het aantal oproepen voor de groep cosmetische producten en voeding. In deze categorie valt onder meer een stijging met 8,7% voor essentiële oliën op.

Alcoholhoudende handgels

Een spectaculaire stijging met 62,7% is te merken in de groep van de biociden, waaronder de alcoholische handgels en reinigingsproducten behoren. Het aantal oproepen voor incidenten met alcoholhoudende handgels vervijfvoudigde.

Massaal de natuur in 

Tot slot was er een stijging met 31,2% in de groep planten, paddenstoelen en dieren (wespen, kwallen, enz.). Dit kan verklaard worden doordat mensen vorig jaar massaal de tuin en de natuur introkken, om zo te ontspannen tijdens de lockdown en het thuiswerken door.

Bijwerkingen vaccins

De opstart van de grootschalige vaccinatiecampagne in ons land kan het einde van de pandemie inluiden, maar wordt een grote uitdaging, ook voor het Antigifcentrum. Het Antigifcentrum zal mee toezien op de werking en de mogelijke bijwerkingen van de vaccins, mede in het kader van de geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie, een opdracht waarvoor het Antigifcentrum nauw samenwerkt met het FAGG.

Meer informatie

  • Gratis campagnemateriaal: Biociden? Gebruik ze doordacht! | Prebes
  • Coronacrisis: stijgend aantal ongevallen met chemische producten | Prebes
  • Illegale ontsmettingsmiddelen en alcoholgels in omloop | Prebes
[bron: Antigifcentrum]