Productie en certificatie van mondmaskers in België

In de eerste coronagolf was er een groot tekort aan maskers (zowel hygiëne als FFPx-maskers). Er circuleerden heel wat valse certificaten. En er werden zelfs alternatieve testmethoden ontwikkeld. Dit tekort was de aanleiding voor een aantal Belgische bedrijven om de productie hiervan op te starten.

Overzicht Belgische productie

In juni 2020 was de productie van chirurchische mondmaskers al een feit voor ECA en Van Heurck. In september 2020 startte Ontex hiermee. En in januari 2021 startte Medimundi, een spin-off van Cartamundi en de UAntwerpen, de productie van FFP2-mondmaskers. Bepaalde hoeveelheden hiervan zullen beschikbaar zijn voor de Belgische stock van beschermingsmiddelen. Deze Belgische stock wordt opgeslagen bij Merak.

Testprocedure

Productie is één, maar de producten homologeren of certificeren voor bepaalde toepassingen volgens bepaalde verordeningen (medische hulpmiddelen 2017/745; PBM 2016/425) is een ander vraagstuk. Daarnaast zijn er mondiale strikte regels voor wie zulke certificaties uitvoert. Ook hier heeft een Belgisch bedrijf ingespeeld, nl. VITO. Op 9 december 2020 werd VITO door Belac geaccrediteerd volgens EN149 voor het testen van FFP2- en FFP3-maskers.

Daarnaast berichtte we recent nog dat het ATP-protocol niet meer toegepast mag worden vanaf 1 februari 2021. Er is wel nog een overgangsfase voor goederen die via vliegtuig (15/02/2021) en via schip aankomen (31/03/2021). Vanaf 31 maart 2021 mogen er enkel mondmaskers op de markt worden gebracht die voldoen aan Verordening 2016/425.

Niet-conforme mondmaskers

In de eerste golf kwamen er vele niet-conforme mondmaskers (hygiëne en FFPx) op de markt. Op de website van Febelsafe was er een mogelijkheid om dit te melden.

Met de bijkomende productiecapaciteiten in België, maar ook andere landen in Europa, is men minder afhankelijk geworden van China. Daarnaast zal met de stijging van geaccrediteerde testorganisaties, ook een daling zijn van niet-conforme mondmaskers. De FOD Economie zal na de overgang van de toepassing van het ATP-protocol (zie hierboven) toezien dat de toenmalig goedkeurde ATP-maskers niet meer gebruikt worden.

De comfortmaskers voor de modale burgers zijn niet wettelijk geregeld. Hiervoor raadpleeg je best het referentiedocument.

PBM op Prenne 57 

Zoals steeds is er op de Prenne een interessante module rond PBM's.

? Bekijk het programma van Prenne 57

Meer informatie

  • Verdachte certificaten voor PBM | Febelsafe
  • Medimundi produceert eerste hoogwaardige FFP2-mondmaskers in Turnhout | Farma-sfeer
  • Procedure ATP niet meer toegepast vanaf 1/2/2021 | Prebes
  • Mondmaskers maken of kopen? Gebruik het referentiedocument | Prebes
  • Welke soorten mondmaskers zijn er? | Prebes
  • Normen mondmaskers en PBM's tijdelijk gratis | Prebes
  • (Semi)-normatief referentiedocument van NBN voor het maken, gebruiken en onderhouden van mondmaskers | BeSWIC