Webinar: Versterkte rol arbeidsarts in de strijd tegen COVID-19

Op 21 januari werd het KB van 5 januari 2021 over de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding tegen Covid-19 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit is een tijdelijk KB en is daarom niet opgenomen in de codex over het welzijn op het werk. Op 12 februari organiseert FOD WASO een webinar om al je vragen te beantwoorden over de rol van de preventieadviseur arbeidsarts in de strijd tegen Covid-19.

Webinar

Dit webinar wordt georganiseerd door FOD WASO.  De sprekers hebben de genese van dit KB van nabij meegemaakt. Onder meer de voorzitter van de Hoge Raad PBW zal spreker zijn op het webinar. Er is ruimte voorzien voor vragen. 

Wanneer? 12 februari 2021 van 12.50u tot 14u

? Meer info via deze link.

Krachtlijnen van KB

Er worden een aantal nieuwe specifieke taken aan de arbeidsarts toegewezen om Covid-19 in ondernemingen en instellingen te bestrijden. Bovendien hebben de extra taken van de arbeidsarts door de gezondheidscrisis invloed op de organisatie van het gezondheidstoezicht (prioriteiten van missies en taken, de mogelijkheid van teleconsultaties in bepaalde gevallen…).

De gevolgen van de nieuwe taken van de arbeidsarts voor de tarifering van de externe diensten, alsook de controle door de Arbeidsinspectie, worden eveneens bepaald in het KB.

Prenne 57

Op de digitale Prenne kan je de module “Vaccinatie tegen het coronavirus!” van de externe diensten en ook de module “Veiligheidsaspecten voor droogijs in de keten” volgen.

? Bekijk de modules op Prenne 57

Meer informatie

  • Webinar: Rol van de arbeidsarts in bestrijding Covid-19 | FOD WASO
  • Rol van de arbeidsarts in bestrijding Covid-19 | Prebes
  • Rol van de preventieadviseur in de Covid-19 crisis | Veiligheidsnieuws