Covid-19: Procedures en termijnen voor attestering brandveiligheid

Voor sommige sectoren worden de termijnen en procedures voor de attestering inzake brandveiligheid aangepast. Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 (BS 26/05/2020) voorziet voor een aanpassing van verschillende procedures en termijnen, naar aanleiding van vastgestelde knelpunten als gevolg van de coronapandemie.

Besluit Vlaamse Regering 8 mei 2020

Voor wat betreft het thema brandveiligheid bevat het besluit onder meer:

  • aangepaste termijnen voor de administratieve procedures voor attestering van de woonzorgvoorzieningen tijdens de periode van civiele noodsituatie
  • een verlenging tot en met 31 maart 2021 van de geldigheidsduur van de attesten A en B die vervallen voor 1 januari 2021
  • de mogelijkheid tot het indienen in de periode van 20 maart 2020 tot en met 31 december 2020 van een ontvankelijke erkenningsaanvraag bij gebrek aan de vereiste documenten inzake de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften
  • een verlenging van de overgangsperiode voor de lokale dienstencentra en de groepen van assistentiewoningen om een eerste attest A of B in te sturen tot en met 30 september 2021

Specifieke normen - Vlaamse regelgeving

Voor volgende sectoren zijn specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing:

  • ouderenzorg
  • kinderopvang
  • ziekenhuizen
  • geestelijke gezondheidszorg: psychiatrische verzorgingstehuizen

Voor de andere sectoren bestaat nog geen Vlaamse specifieke regelgeving voor brandveiligheid. Voor recente gebouwen kan de federale regelgeving van het KB basisnormen brandveiligheid van toepassing zijn. Bij gebrek aan regelgevend kader komt het inschatten en motiveren van de noodzaak aan bijzondere veiligheidsmaatregelen toe aan de brandweer

Meer informatie

Meer uitleg over deze aanpassingen

? Ontdek de Risicoanalyse Brand op het Prebes Kenniscentrum

? Ontdek de Prebes Tool Brandpreventiedossier op het Prebes Kenniscentrum