Wat is een psychosociaal veiligheidsklimaat?

De veranderende technologische, politieke en sociale omgeving heeft geleid tot toename van psychosociale risico’s op het werk. De wetgeving hieromtrent is de laatste jaren ook sterk uitgebreid. Toch maken maar weinig werkgevers echt werk van een psychosociaal veiligheidsklimaat in hun organisatie. Wat drijft werkgevers om werk te maken van een psychosociaal veiligheidsklimaat of wat houdt hen net tegen om dit te doen?

Wat is een psychosociaal veiligheidsklimaat?

Het begrip "veiligheidsklimaat" kennen we al langer. Heel wat bedrijven maken inmiddels werk van hun veiligheidsklimaat. Het begrip "psychosociaal veiligheidsklimaat" (psychosocial safety climate, PSC) is recenter en zeker in België nog vrij onbekend. Het is een tak die momenteel in volle ontwikkeling is. In feite gaat het om het geheel van beleidvoering, praktijken en procedures ontworpen door de werkgever om de psychosociale gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen.

Onderzoek naar drijfveren

Op Prenne 58 lichtten onderzoekers Chahida Azzarouali en Cato Vanderkelen hun studie toe naar de drijfveren en barrières die werkgevers stimuleren of net verhinderen om te streven naar een hoog PSC.

Drijfveren om werk te maken van PSC

De belangrijkste drijfveren van werkgevers om werk te maken van een psychosociaal veiligheidsklimaat zijn onder meer:

  • Werkgevers willen minder absenteïsme en arbeidsongevallen
  • Werkgevers willen meer productiviteit, retentie en betrokkenheid
  • Werkgevers willen hun imago versterken en aan employer branding doen

De belangrijkste barrières

Eén van de grootste obstakels om werk te maken van een psychosociaal veiligheidsklimaat is gebrek aan tijd, geld en menselijke middelen:

“Als we budgetten moeten gaan verdelen wordt hier geen prioriteit aan gegeven.”

“Op mijn projectenlijst staat het uitwerken van een welzijnsbeleid, maar door gebrek aan capaciteit geraken we er niet toe.”

Hoe zit het met jouw PSC?

Aan de hand van een korte vragenlijst kan je nagaan hoe het zit met het PSC in jouw organisatie.

? Download de vragenlijst op het Prebes Kenniscentrum

Meer informatie