Wat is jouw telewerkprofiel?

41% van de Belgische werknemers telewerkt momenteel. De overgrote meerderheid doet het 2 dagen of meer per week. Dat levert hen gemiddeld 1 uur tijdswinst op per dag op het woon-werktraject. 

Van occasioneel naar structureel

41% van de Belgische werknemers doet aan structureel of occasioneel telewerken. Dit was net iets minder dan tijdens de gezondheidscrisis (september 2020), maar opvallend meer dan ervoor.
80% van de telewerkers werken minimum 2 dagen van thuis uit. Vóór de gezondheidscrisis, begin 2020, was dit nog maar een kleine 40%. We shiften dus van meer occasioneel telewerken naar gestructureerd telewerken.

We missen onze collega's

Bijna de helft van de telewerkers wil de huidige regeling ook na de gezondheidscrisis behouden, maar 40% wil toch minder dagen telewerken, waarvan een kleine deel zelfs voltijds terug naar kantoor wil komen.
De hoofdreden om minder te willen telewerken is het gemis aan sociaal contact met de collega’s.
De uitdaging zal zijn om te kunnen evolueren naar een hybride vorm van telewerk en werken op kantoor.

Welk telewerkprofiel heb jij?

Vias institute en de FOD Mobiliteit en Vervoer ontwikkelden een online tool waarmee je je persoonlijk telewerkprofiel kan maken. Aan de hand van een vragenlijst wordt een profiel opgemaakt waarmee je jezelf met andere telewerkers kan vergelijken. Je kan ook zien wat je winst is door te telewerken. Je krijgt ook een aantal tips om je manier van telewerken te optimaliseren.

Doe de test

Meer informatie

[Bron: VIAS]