Veilig gebruik van diisocyanaten

Industriële en beroepsmatige gebruikers moeten voortaan een opleiding volgen over het veilig gebruik van diisocyanaten. Voor 24 augustus 2023 moeten ze de opleiding met succes voltooid hebben. Dit is het gevolg van de Europese verordening 2020/1149/EU.

Verordeningen 2020/1149/EU en opleidingswebsite

In restrictiebijlage XVII van de REACH-verordening zijn diisocyanaten als nr. 74 in kolom 1 opgenomen. Daar is letterlijk opgenomen waaruit de opleiding rond diisocyanaten bestaat. 

Er zijn 3 trainingsniveaus:

  1. basisniveau
  2. middelhoog niveau
  3. hoogste niveau

Om deze opleiding te faciliteren hebben ISOPA en ALIPA een website ontworpen en een opleidingsprogramma uitgewerkt die invulling geeft aan deze verordening. Op het einde van iedere training krijgt men een attest van de gevolgde opleiding.

Verpakkingsetiket

Bovendien moet na 24 februari 2022 op het verpakkingsetiket de volgende tekst wordt aangebracht: “per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid”, tenzij de concentratie aan diisocyanaten, afzonderlijk en in combinaties, lager is dan 0,1 gewichtsprocent.

Sensibilisatie

Ook andere Europese federaties sensibiliseren, zoals FEICA, met een folder in 8 Europese talen. Deze vind je in de specifieke rubriek Safe use of diisocyanates.

Gebruik isocyanaten

Isocyanaten hebben verschillende toepassingen. Samen met een polyol of polyeter reageren diisocyanaten tot een polyurethaan welke vele toepassingen kent. Een voorbeeld hiervan is isolatieschuim in de bouwsector.

In dit kader ontwikkelde Constructiv de toolbox: Bewerken en spuiten van PUR isolatieschuim – MDI - Werkplekinstructiekaart - 2050

Chemische stoffen op de Prenne 60

Ook op Prenne 60 op 9 december 2021 in Sint-Truiden kan je verschillende modules volgen die direct of indirect te maken hebben met gevaarlijke stoffen:

  • ISO20560: eenduidige leidingmarkering in de praktijk? (Module 1 Gevaarlijke stoffen)
  • De grenswaarde is al aangepast, nu al de rest nog (Module 2 Gevaarlijke stoffen)
  • Blusschuim: van fluorhoudend naar fluorvrij. Welke impact heeft dit op mij? (Module 3 Brand)

Meer informatie