Campagne om mentaal welzijn op het werk meer bespreekbaar te maken

De federale overheid lanceert een informatie- en sensibiliseringscampagne om het onderwerp van mentaal welzijn op het werk bespreekbaarder te maken.

Elk jaar meer burn-out en depressie

Recente cijfers van het Riziv tonen aan dat de afgelopen 4 jaar het aantal Belgen met een burn-out of depressie elk jaar gestegen is met ongeveer 10 procent. De coronacrisis heeft onze levens flink overhoopgegooid. We kwamen in een nieuwe situatie terecht met heel wat onzekerheden die stress kunnen veroorzaken, ook op het werk. 

Mentaal welzijn moet topprioriteit zijn 

Met een brede informatie- en sensibiliseringscampagne wil de overheid iedereen ertoe aanzetten om over zijn, haar, hun mentaal welzijn te spreken, thuis of op het werk, en om concrete afspraken hierover te maken. Ook werkgevers worden aangesproken om afspraken te maken met hun medewerkers en zo werkgerelateerde psychosociale risico's te voorkomen.

Taboes doorbreken

Uit onderzoek blijkt dat niet iedereen het makkelijk vindt om over zijn, haar, hun mentaal welzijn te praten. “Tot de helft van de werknemers die langdurig ziek zijn, heeft stressproblemen. Dat is vaak een taboe. Werknemers weten niet waar ze terecht kunnen en werkgevers weten niet altijd hoe ze hun medewerkers kunnen helpen. Deze campagne doorbreekt het taboe en maakt mentaal welzijn bespreekbaar. Dat is een missie en een voorbeeldrol die de overheid graag opneemt”, zegt minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter. 

Handvaten aanreiken

Met de campagne en de latere acties in het Federale Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk wil de regering een positieve verandering teweeg brengen. Zowel voor werknemers, ambtenaren als zelfstandigen. 

Kwetsbare groepen hulp bieden

Uit wetenschappelijke monitoring is gebleken dat de geestelijke gezondheid als het ware het patroon van de pandemie en maatregelen volgt. Hoe strikter de te volgen maatregelen en hoe langer we de te volgen maatregelen dienen aan te houden, hoe groter de impact op het welbevinden. Experts waarschuwen dat kwetsbare groepen extra aandacht verdienen en hulp nodig hebben.

Afspraken maken!

In de loop van de campagne zullen verschillende bekende Belgen hun eigen tips en verhalen delen met daarbij de vraag om ook zelf een afspraak te maken op de website afspraakmetjezelf.be. Daar staan alvast verschillende voorbeelden zoals: 

 • Geef op tijd aan wanneer je te veel werk hebt
 • Las tijdig een pauze in
 • ...

Psychosociaal preventiebeleid

Tegelijk richt de campagne zich ook specifiek naar leidinggevenden, HR-en preventiediensten en werkgevers in het algemeen. Op de website afspraakmetjemedewerkers.be staat overzichtelijke informatie over de wettelijke verplichting rond preventie van werkgerelateerde psychosociale risico's, net als verschillende links naar tools om een goed preventiebeleid in het bedrijf te voeren en zo te voorkomen dat werknemers uitvallen. Ook werkgevers en leidinggevenden kunnen een afspraak met hun medewerkers maken op de site, zoals 

 • Maak regelmatig een praatje met je medewerkers
 • Bied voldoende opleidingsmogelijkheden aan
 • ...

De website biedt daarnaast ook een hoop tips voor meer mentaal welzijn op het werk. Zonder belerende vingertjes, maar mét wetenschappelijk onderbouwd.

Meer informatie

 • Campagne om mentaal welzijn op het werk bespreekbaarder te maken | FOD Sociale Zekerheid
 • Gids preventie van psychosociale risico's | Prebes Kenniscentrum
 • Wettelijke bepalingen psychosociale risico's | Prebes Kenniscentrum
 • FAQ psychosociale risico's op het werk | Prebes Kenniscentrum
 • Toolkit psychosociaal welzijn | Prebes Kenniscentrum