Pas op voor CO-gevaar, vooral tussen oktober en maart!

De meerderheid van de ongevallen door koolstofmonoxide gebeurt tussen oktober en maart, wanneer huizen warm gestookt worden. De meeste vergiftigingen worden veroorzaakt door een verbrandingstoestel in huis, verwarming of door de productie van warm water.

Koolmonoxide

Koolmonoxide, ook bekend als CO, staat niet voor niets bekend als de sluipmoordenaar. Je ziet of ruikt het niet maar wanneer je het inademt kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Een koolmonoxidemelder kan je op tijd waarschuwen maar mag geen vals gevoel geven. Blijvende sensibilisatie is noodzakelijk om het aantal CO-doden te doen dalen. Jaarlijks schommelt dit tussen de 20 en 30 doden.

Je ziet of ruikt het niet maar wanneer je het inademt kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben.

Betrouwbaarheid CO-detectoren

Uit studies van de FOD Economie in 2006, 2009 en 2018 bleek dat niet alle CO-detectoren voldeden aan de norm EN 50291.

Een Engelse studie RR847 van 2011 concludeerde dat de betrouwbaarheid van CO-meters op de Britse markt en tevens volgens de EN 50291-norm, de eerste 4 levensjaren was verbeterd t.o.v. een studie die in 2003 was uitgevoerd.

De Nederlandse Onderzoeksraad wees in zijn rapport in 2015 op de gevaren van koolmonoxide. Ze toonden aan dat men niet altijd kon vertrouwen op CO-detectoren. Uiteindelijk heeft dit aanleiding gegeven tot wetgeving in 2020 in Nederland.

Informatie over de werking, onderhoud, plaatsing en andere aandachtspunten is te vinden op de Vlaamse website van brandveilig. Ook op de website van ANPI vind je informatie over CO-detectoren.

[bron afbeelding]
 

Sensibilisatie

In 2019 lanceerde de Vlaamse overheid een campagne om te wijzen op de risico’s. Ook de algemene directie Veiligheid & preventie van de FOD Binnenlandse Zaken heeft begin 2019 hierover gecommuniceerd. In het najaar 2021 wordt er opnieuw een campagne gelanceerd door de AD Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken.

Wetgeving in Nederland

Met een besluit van 14 september 2020 werd het bouwbesluit, het besluit bouwwerken leefomgeving, het besluit kwaliteit leefomgeving en het omgevingsbesluit aangepast met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Bij werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties moeten bedrijven (met competente techniekers) gecertificeerd zijn door een instelling die beschikt over een ISO 17065 accreditatie. Dit stelsel zou eerst op 1 april 2022 ingang vinden, maar werd verdaagd naar 1 januari 2023.

Voor de Nederlandse haard- en kachelbranche is hier informatie over de CO-vrij certificering te vinden. Tevens is informatie hierover te vinden bij de onafhankelijke stichting voor de installatiesector, via deze link van vakmanschap-CO en deze link van CO-certificatie. In 2016 is er door TU Delft een vergelijkende studie gemaakt rond de regelgeving ter voorkoming van koolmonoxide-ongevallen in België, Denemarken, Duitsland en Engeland.

Meer informatie