Co-Prev noteerde in 2020 daling van psychosociale dossiers

Co-Prev, de koepel van de Belgische externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, noteerde het afgelopen jaar een lichte daling van het aantal dossiers rond psychosociale aspecten

Minder psychosociale meldingen

De leden van Co-Prev, die in 2020 samen waakten over de gezondheid en het welzijn van 3.736.735 Belgische werknemers, behandelden in 2020 14.991 dergelijke dossiers. Dat is 2,12% minder dan in 2019, een daling die wellicht deels coronagerelateerd is. De aard en de verdeling van de dossiers blijft ondanks corona wel stabiel: 7 op de 10 dossiers draait nog steeds rond een conflict, pestgedrag of stress/burn-out.

Corona-effect

De voorgaande jaren stelde Co-Prev net een stevige stíjging (7-8%) vast van het aantal dossiers rond psychosociale aspecten. "De daling in 2020 ligt dus wellicht deels aan het corona-effect”, zegt Peter Decavele, voorzitter van de werkgroep Psychosociale aspecten bij Co-Prev. "Het wegvallen van fysieke bijeenkomsten deed een aantal triggers voor conflicten wegvallen. Langs de andere kant zijn er ook gevallen gewoon niet gerapporteerd. Ten eerste lag de drempel om een afspraak in te plannen bij de preventieadviseur psychosociale aspecten toch wat hoger dan normaal – fysieke afspraken lagen moeilijk en online afspraken hebben hun tijd nodig gehad om ingeburgerd te raken, zeker voor gevoelige topics.

Kleine problemen niet gemeld

Ook werden door corona ook heel wat kleinere problemen gerelativeerd of uitgesteld: in het licht van de zware coronaproblematiek vonden veel mensen het wellicht niet het moment om wat zij als kleine problemen beschouwden, ter sprake te brengen. En dat is spijtig, want dat worden uiteindelijk grote problemen. Dat zien we nu al aan de voorlopige statistieken van 2021: het aantal moeilijke dossiers ligt opvallend hoog.”

Meer informatie

  • Campagne om mentaal welzijn op het werk bespreekbaarder te maken | FOD Sociale Zekerheid
  • Gids preventie van psychosociale risico's | Prebes Kenniscentrum
  • Wettelijke bepalingen psychosociale risico's | Prebes Kenniscentrum
  • FAQ psychosociale risico's op het werk | Prebes Kenniscentrum
  • Toolkit psychosociaal welzijn | Prebes Kenniscentrum
Bron: Co-Prev