Prebesser in de kijker: Peter Wydooghe

Peter Wydooghe is preventieadviseur bij TPT Services en trouw lid bij Prebes sinds 2003. Als voorzitter van de projectgroep Brand van Prebes werkt hij samen met een enthousiast team tools en hulpmiddelen uit om preventieadviseurs te ondersteunen.

Wie is Peter Wydooghe?

Peter studeerde af als industrieel ingenieur scheikunde in 1980 en startte na  zijn legerdienst als process ingenieur bij Hercules (nu Ashland). Na 10 jaar stapte hij over naar Kronos als sectie-overste veiligheid en behaalde zijn niveau 1 diploma. Daar ontwikkelde hij zijn interesse in brand. Na nog eens 10 jaar stapte Peter over naar Vopak en volgde nog een postgraduaat rampmanagement. Sinds 2020 is Peter werkzaam bij Terneuzen Processing Technologies B.V. in Nederland.

De preventieadviseur krijgt teveel papierwerk opgelegd

Welke evolutie ziet Peter na 30 jaar in preventie? “Er is steeds meer en meer papierwerk, waardoor preventieadviseurs minder op de werkvloer aanwezig kunnen zijn. . Dat heeft een rechtstreekse invloed op het veiligheidsbewustzijn. Door het onderhouden van de vele procedures en administratie raak je niet meer buiten, je verliest daardoor het contact en de kans om de mensen te motiveren om veilig te werken. Daardoor dreigt het werk als preventieadviseur zijn betekenis te verliezen.”

Een ander veiligheidsbewustzijn

Maar er is ook een positieve evolutie: “Het management is zich mee bewust van veiligheid, veiligheid wordt meer en meer overal in betrokken”, stelt Peter vast. Kleine kanttekening: “Als er een keuze moet gemaakt worden tussen veiligheid en productie, gaat productie toch wat voorrang krijgen. Dan moeten we samen met de betrokken afdelingen mee nadenken over hoe het werk toch veilig uitgevoerd wordt. Gelukkig zie ik dat de  mensen op de werkvloer meer veiligheid verwachten. Onveilig werken tolereert men niet meer. De bewustwording van veilig werken is sterker - waar je vroeger toch meer cowboys had. Er wordt nu meer en meer bewust veilig gewerkt, dat is wel geëvolueerd.”

De belangrijkste kwaliteiten van een goed preventieadviseur?

Peter: “In mijn ervaring toch vooral technische kennis. Preventieadviseur is nog altijd een technisch beroep, zeker voor wat betreft arbeidsveiligheid. Kennis van techniek, processen en praktisch inzicht zijn onmisbaar. Daarnaast heb je een ruggengraat nodig om nee te zeggen, en moet je per uitzondering ook durven politieagent spelen. Je moet ook een goed entertainer zijn, je moet veiligheid kunnen verkopen, zodat mensen het echt willen. Persoonlijk contact is heel belangrijk, met mensen kunnen praten. Respect vind ik ook belangrijk als basis. Iedereen komt naar het werk om zijn boterham te verdienen, de meesten doen hun best om het goed te doen, laten wel elkaar dan ook vooral helpen. Als iemand iets niet goed doet, breng dat respectvol aan. De ene heeft een andere aanpak nodig dan de andere, mensenkennis om mensen op de juiste manier aan te spreken helpt dan ook om een goed preventieadviseur te zijn.”

Denk mee met de hiërarchische lijn

“De hiërarchische lijn meekrijgen is cruciaal”, zegt Peter. “Daarvoor moet je aanwezig zijn. Is er een bespreking van de hiërarchische lijn? Ga je moeien daar! Geef hen tips of help hen om veilig te werken. Geef toelichting en probeer mee te denken om het toch op een veilige manier uit te voeren. Help hen, werk niet tegen, zorg dat je gezien wordt als ondersteuning, niet als last. Dat zal niet altijd lukken, maar probeer maximaal in oplossingen te voorzien.”

Advies voor starters?

Welk advies heeft Peter voor beginnende preventieadviseurs?

  • Verwacht niet alles in een keer, take babysteps! Soms sta jij al verder, ga dan niet beginnen lopen als de rest nog aan het strompelen is, maar neem hen mee.”
  • Focus op de directe hiërarchische lijn, de mensen die rechtstreeks leiding geven aan de medewerkers. De link met de hiërarchisce lijn is heel belangrijk, als je hen kan blijven motiveren, dan lukt het wel. Maar als de hiërarchische lijn niet mee is, of niet goed begeleid wordt, dan gaat werkelijke veiligheid een andere richting uit dan papieren veiligheid. Daarin kan de preventieadviseur een belangrijke rol spelen. Het is belangrijk om aan de hiërarchische lijn duidelijk te maken welke verantwoordelijkheid zij dragen, als preventieadviseur moet je dit helder maken, concreet en met voorbeelden.”
  • Als preventieadviseur ben je “maar” een adviseur. Je kan inzicht en advies geven, maar de werkgever heeft het recht om je advies niet te volgen. Dat kan best frustrerend zijn.”

Brandpreventiedossier, tophit op het kenniscentrum

Het Prebes Brandpreventiedossier is een absolute tophit op het Prebes kenniscentrum. De projectgroep werkte onder leiding van Peter een jaar lang aan het dossier. “Er is heel veel kennis aanwezig in de projectgroep”, zegt Peter, “ik leer er nog telkens bij. Maar we hebben de neiging om volledig te willen zijn, en moeten ervoor waken dat het daardoor niet te moeilijk wordt. We hebben na veel discussie een mooi evenwicht gevonden, zodat de doorsnee preventieadviseur het kan gebruiken als een praktisch hulpmiddel. We bouwden het stap voor stap op en werkten Codex boek 3 titel 3 brandpreventie op de werkplaats zo pragmatisch mogelijk uit om preventieadviseurs een praktische tool te geven. De aanpak is op dezelfde leest gestoeld als de Risicoanalyse Brand.”

Warme oproep

🔥 “Als er nog preventieadviseurs zijn die in de projectgroep brand willen, zijn ze welkom. De projectgroep bestaat momenteel uit een tiental vrijwilligers die ongeveer 4x per jaar samen komen, soms meer in functie van een project. We staan open voor nieuwe mensen.” Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar info@prebes.be