Overgangstermijn verplichte veiligheidsadviseur voor afzenders gevaarlijke stoffen loopt ten einde

  • 17/02/2022

Ben je afzender van de gevaarlijke stoffen, die zelf niet vervoert, laadt of lost? Ook dan moet je een veiligheidsadviseur aanstellen. Door middel van een overgangstermijn in sectie 1.6.1.44 RID/ADN/ADR is dit uiterlijk 1 januari 2023 verplicht

Wijziging wetgeving

In ADR 2019 werd de verplichting tot het hebben van een veiligheidsadviseur uitgebreid tot elke onderneming die gevaarlijke goederen verzendt. Deze onderneming dient te beschikken over een gecertificeerd ADR veiligheidsadviseur, bvb. een ziekenhuis dat afval verzendt. Er werd een overgangstermijn tot 31 december 2022 voor ondernemingen die in het verleden nog niet de verplichting hadden om een veiligheidsadviseur aan te duiden. Deze wijziging wordt ook aangebracht in dit KB met inbegrip van een nieuwe bijlage met als titel : scholingscertificaat voor veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen.

Voor wie?

Dit KB van 5 juli 2006 is van toepassing op de volgende ondernemingen:

  1. De ondernemingen waarvan de activiteiten de verzending of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren omvatten
  2. De ondernemingen die de laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden verrichten die met het vervoer, vermeld in punt 1°, samenhangen, met inbegrip van de overslag van de weg, het spoor of de binnenwateren naar een andere vervoerswijze of vice versa

Meer informatie

  • Volg de wetgeving welzijn op het werk via de rubriek wetgeving op het Prebes Kenniscentrum (en download de wetgeving als excel voor opvolging in je organisatie)

 

Referentie : o.a. ADR versie 2019 in Vlaanderen ingevoerd via het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2019 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang.