Branden bij alternatief aangedreven voertuigen

Er zijn meer en meer voertuigen die geen klassieke verbrandingsmotor hebben (diesel/benzine). Het betreft onder meer voertuigen op elektrische, hybride, waterstof of CNG/LNG. De eerste studies en statistieken rond incidenten zoals branden met alternatief aangedreven voertuigen worden ter beschikking gesteld. Daarnaast komen er ook meer richtlijnen en eerste wetgevende initiatieven om deze risicovelden te beheersen.

Studies incidenten

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (sinds medio 2022 de opvolger van het IFV) heeft een eerste jaarrapportage “Incidenten met alternatief aangedreven voertuigen” gemaakt.

  • Van de 221 incidenten waarbij de Nederlandse brandweer was tussengekomen, waren er 62 branden.
  • Slechts twee van deze ongevallen vonden plaats in parkeergarages.
  • Bij 23 incidenten stond het voertuig aan de laadpaal.
  • In 17 gevallen was de batterij betrokken.
  • In 20 gevallen is de dompelcontainer ingezet om het bij brand betrokken voertuig af te voeren.

Een Australische studie kwam tot andere resultaten. Van de 122 onderzochte branden van met batterij aangedreven wagens, waren meer dan 1/3 het gevolg van een thermische runaway bij het laden of binnen het uur na het laden.

In dit Prebesnieuwsbericht rond brandveiligheid elektrische laadpalen werd ook al verwezen naar studies van TNO en het Zweedse RISE. In een recent Prebesbericht kreeg de lezer ook al Informatie brandstoffen oplaadpunten en de EN 17186.

Wetgevende initiatieven en richtlijnen

Rond elektrische laadpalen zal een hoofdstuk 7.22 ingevoerd worden in het AREI (in de loop van 2022). Lees hierover volgend advies 239 van de HRPBW.  

Fireforum heeft in 2021 “Regel van Goed Vakmanschap Brandveiligheid - Thema: Elektrische Voertuigen in Parkings” opgesteld.

Daarnaast is er binnen de Hoge Raad Brand van de FOD Binnenlandse Zaken in 2022 een werkgroep gestart rond elektrische voertuigen in parkings.

Prenne 62

Op de Prenne van 16 juni 2022 is er een module over laadpalen (oa hoofdstuk 7.22 AREI). Je kan daarnaast ook diverse modules volgen over brand, onder meer videobranddetectie en een aanpassing aan het KB basisnormen brand dat voor 1 juli 2022 in het BS zal verschijnen, waarbij ook iets voorzien zal zijn rond parkings.

👉 Ontdek Prenne 62