Wijziging basisnormen brand

Een nieuw KB wijzigt de Basisnormen Brand en treedt al vanaf 1 juli 2022 in werking. Het KB omvat diverse wijzigingen, onder meer nieuwe richtlijnen bij branden in ondergrondse parkeergarages. Deze zorgen immers voor toenemende risico’s door de evolutie van de voertuigen voor branden die steeds moeilijker door de brandweer te bestrijden zijn.

Brandwerende deuren volgens de Europese klassering vanaf 1 juli 2022

Een duidelijk zichtbare wijziging, is de overstap voor de brandwerende deuren van de oude (Belgische) Rf 1/2h-klassering naar de nieuwe (Europese) REI-eisen, waarbij de waarbij de brandwerende deur aan de EI(1)30-eis moet voldoen. Het gaat dan voor alle duidelijkheid wel over gebouwen waarvoor de aanvraag voor de bouwvergunning na 1 juli 2022 is  gebeurd. In gebouwen met een aanvraag voor 1 juli 2022, mogen RF-deuren nog wel.

Diverse aanpassingen

Het KB omvat een aantal diverse aanpassingen, onder andere een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor het brandgedrag van de gevels. Dit voornamelijk naar aanleiding van de brand in de Grenfell-toren in Londen in 2017.

Brandveiligheid van parkings

Artikel 51 van dit KB, en punten 5.2 van de bijlagen, bevatten een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de parkings. Bij branden in ondergrondse parkeergarages zorgen de toenemende risico’s door de evolutie van de voertuigen voor branden die steeds moeilijker door de brandweer te bestrijden zijn. Hierover gaf Dieter Brants, Majoor bij Brandweer Leuven, al een boeiende toelichting op Prenne 62. De toename van het gebruik van kunststoffen in de voertuigen, het gebruik van alternatieve brandstoffen en de innovaties in de bouw van de garages zelf zorgen voor een wijziging in de risico’s van voertuigenbranden in ondergrondse parkeergarages. Daarom is het absoluut noodzakelijk om de voorschriften inzake parkings te wijzigen.

Zo werd er een nieuw punt 3 toegevoegd aan bijlage 7 van het KB van 7 juli 1994. Dit punt 3 bevat voorschriften voor de brandbeveiliging in parkings waarbij rekening is gehouden met de grootte van de oppervlakte van de parking en de diepte van de parking. De te nemen brandveiligheidsmaatregelen en de betrouwbaarheid ervan nemen toe met de oppervlakte en/of diepte van de parking.

In deze analyse is niet specifiek rekening gehouden met risico’s als gevolg van elektrische voertuigen (of het laden daarvan) of voertuigen op waterstof. Maar het is duidelijk dat heel wat maatregelen in dit nieuwe hoofdstuk ook voor branden van die voertuigen ten goede zullen komen. Zo is er nu ook een sprinklerinstallatie als brandbeveiligingssysteem mogelijk, terwijl voordien alleen een rook- en warmteafvoerinstallatie voorgeschreven werd.

Uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de stookafdelingen door de wijziging van de norm NBN B61-001

De laatste revisie van de Belgische norm NBN B61-001 bevat niet langer voorschriften inzake brandveiligheid. Hierdoor volstaat het niet langer om de toepassing van deze Belgische norm verplicht te stellen, maar dienen de voorschriften inzake brandveiligheid van stookplaatsen in het KB van 7 juli 1994 opgenomen te worden.

Anderzijds dateren de voorschriften inzake brandveiligheid van de vorige versie van de Belgische norm NBN B 61-001 van 1986.Er werd dus ook rekening gehouden met de technologische evolutie met hoogrendementsketels, gecombineerde rook- en verbrandingsluchttoevoerkanalen, pelletverwarming, warmtepompen en warmtekrachtkoppelingsinstallaties.

Inwerkingtreding

Dit KB treedt in werking op 1 juli 2022. De nieuwe regels zijn evenwel enkel van toepassing op gebouwen waarvan de aanvraag voor een stedebouwkundige vergunning na die datum wordt aangevraagd. Bestaande gebouwen of projecten die voor 1 juli al lopende zijn, moeten deze nieuwe regels niet toepassen.