Coronabesmettingen in de verschillende sectoren

We zijn allemaal aan het “knallen” in deze vakantieperiode, maar toch zijn de coronabesmettingen nog niet achter de rug. In het najaar wordt opnieuw een opflakkering verwacht. De vraag is hoe sterk deze zal zijn. Hoe staat het momenteel met de statistieken voor de verschillende sectoren?

Cijfers

Onder leiding van Geert Molenbergs, Johan Verbeeck, Godelieve Vandersmissen en Lode Godderis, worden sinds 31 maart 2021 verslagen gemaakt van de besmettingen met Covid-19 in de diverse sectoren. Wat valt op?

  • Er is een toename van COVID-19 in alle sectoren.
  • De hoogste cijfers worden aangetroffen in volgende sectoren: gezondheidszorg, luchtvaart, openbaar vervoer en fabricage.
  • De gemiddelde incidentie bij de werkende bevolking is 37% hoger dan het gemiddelde en verdubbelde in twee weken tijd, wat suggereert dat infecties meer toenemen bij werkende volwassenen dan bij kinderen en ouderen.
  • Hoewel er geen conclusies kunnen worden getrokken over de plaats van besmetting (werkplek of elders), noch over de standplaats tewerkstelling (aan het werk, telewerk of tijdelijk werkloos) van de werknemers, bleek uit de contacttracering door IDEWE dan in 7% van de gevallen de werkplek zeker de bron van besmetting was.

Waakzaam blijven

Het is belangrijk om het aantal besmettingen in alle sectoren nauwlettend te volgen, vooral sectoren met frequente hoogrisicocontacten met een verhoogde incidentie in vergelijking met het beroepsbevolkingsgemiddelde. Luchtvaart, openbaar vervoer, ziekenhuisactiviteiten, huisartsen, activiteiten van verenigingen, personeelsvoorziening, maatschappelijk werk zonder huisvesting, openbaar bestuur en sommige productiesectoren tonen allemaal een verhoogde incidentie in vergelijking met het gemiddelde van de algemene bevolking en vereisen voortdurende zorgvuldige aandacht.

Vanaf 12 september 2022 zal men zijn herfstbooster kunnen bekomen.

Coronawetten in de steiger

In het najaar staan er opnieuw enkele coronawetten in de steiger. Een must voor een preventieadviseur om op te volgen.

Risicoanalyse

Op de Prenne 63 in St-Truiden krijg je meer informatie over de risicoanalyse binnenluchtkwaliteit. De module “risicoanalyse binnenluchtkwaliteit praktisch toegepast in schoolgebouwen” gegeven door Dany Vanharen, Coördinerend preventieadviseur SG Sint-Quintinus regio Hasselt.

Meer informatie