⭐ Hitlijsten Prebes Kenniscentrum

 • 02/08/2022

Welke documenten en artikels raadplegen preventieadviseurs het meest? 

📚 Populaire artikels

💡 Handige documenten

 1. Brandpreventiedossier
 2. Functieprofiel vertrouwenspersoon
 3. Risicoanalyse brand
 4. Affiche bekendmaking vertrouwenspersoon
 5. Dossier intern noodplan 
 6. Checklist opmaak jaarverslag
 7. Gids Helder Handig
 8. Basisschema jaaractieplan
 9. Leidraad voor het opstellen van de onthaalbrochure 
 10. Brochure risicoanalyse FOD 2021

📃 Wetgeving

 • Update van de bijlagen van titel 2 van boek IX van de codex over persoonlijke beschermingsmiddelen 
 • Bedrijfsbezoeken en beleidsadvies van de externe diensten voor de kleine werkgevers aangepast in de codex welzijn op het werk 
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur
 • Veilig en gezond werken tijdens een epidemie of pandemie in het algemeen: nieuw hoofdstuk in titel 2 boek I van de codex op komst 
 • Koninklijk besluit van 19 november 2017 betreffende het rijbewijs

💡 Wist je dat je de wetgeving kan downloaden als excel met een eenvoudige druk op de knop?
Handig als checklist voor je eigen organisatie!

Niet genoeg?

👉 Ontdek nog veel meer op het Prebes Kenniscentrum