Vademecum fietsvoorzieningen

 • 03/08/2022

Het Vademecum fietsvoorzieningen beschrijft de standaardrichtlijnen voor kwalitatieve fietsinfrastructuur.  De richtlijnen dragen bij aan het creëren van een omgeving waarin fietsen veilig, uitnodigend en laagdrempelig is.

4 uitgangspunten

Het Vademecum bouwt op vier uitgangspunten:

 1. een kwaliteitsvol fietsroutenetwerk als basis
 2. een toegankelijke infrastructuur voor fietsers van van alle leeftijden
 3. een groeiend aantal fietsers en een toenemende diversiteit van gebruikers
 4. fietsinfrastructuur bedacht vanuit het perspectief van de fietser

Structuur 

Het Vademecum fietsvoorzieningen is opgedeeld in de volgende thematische overkoepelende clusters:

 1. Algemene afwegingen
 2. Algemene ontwerprichtlijnen
 3. Gemengd verkeer
 4. Gescheiden verkeer
 5. Ongelijkgrondse kruisingen
 6. Fietsparkeervoorzieningen

Opmerkingen en vragen

Het Vademecum fietsvoorzieningen is bedoeld als “levend” en dynamisch document, dat regelmatig zal worden aangepast en bijgestuurd op basis van nieuwe inzichten en  ontwikkelingen. 

Wat betekenen schuwafstand, vetergang en fietsostrade? Je komt het te weten in dit Vademecum.

Uit een recente Parlementaire vraag bleek dat in 2021 wel 12.500 boetes ten aanzien van bestuurders van een (elektrische) fiets werden uitgeschreven, wat een daling is van meer dan 10% ten opzichte van de laatste 2 jaar. Technische gebreken aan de fiets (onder andere verlichting), negeren van verkeerslichten en het gebruik van de gsm vormen de top 3 van de inbreuken die beboet worden.

Meer informatie

Bron: Agentschap Wegen & Verkeer