Jaaractieplan vóór 1 november naar het comité

Het jaarverslag is een verplicht document waarmee bedrijven de overheid informatie verstrekken over hun werking. Voor de ondernemingen die hun dienstjaar starten op 1 januari van 2023, moet het jaaractieplan voor advies worden voorgelegd vóór 1 november 2022

Jaaractieplan voor 1 november

Het jaarlijks actieplan (JAP) is de praktische uitwerking van het vijfjaarlijks globaal preventieplan (GPP) waarin de aandachtspunten en risico’s van het bedrijf, op het vlak van welzijn op het werk, uitgeschreven staan. Een ontwerp van dit jaaractieplan moet voor advies worden voorgelegd aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Voor de ondernemingen die hun dienstjaar starten op 1 januari van 2023, moet het jaaractieplan voor advies worden voorgelegd vóór 1 november 2022. Kleine ondernemingen moeten het plan voorleggen aan de vakbondsafvaardiging of rechtstreeks met hun werknemers bespreken. 

Het jaaractieplan bepaalt onder meer:

  • de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid
  • de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken
  • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen
  • de eventuele aanpassingen aan het globaal preventieplan

Meer informatie