Lachgas: vanaf 1 januari 2023 verboden in Nederland

Twee jaar later dan voorzien wordt lachgas in Nederland verboden. Vanaf die datum staat lachgas op lijst II van de Opiumwet, wat betekent dat het dan onder andere verboden wordt om lachgas binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te verkopen of te hebben. 

Doel van het verbod

Het doel van het verbod is om recreatief gebruik terug te dringen en het aanbod te beperken.

Wel nog toegelaten

Het professioneel gebruik van lachgas voor medische en technische doeleinden blijft wel toegestaan, net als het gebruik van lachgas als toevoeging aan voedingsmiddelen.

Hoe zit het in België?

In België is het verboden om metalen patronen met distikstofmonoxide bestemd voor spuitbusvullingen voor huishoudelijk gebruik te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Dit verbod geldt ook voor onlineverkoop. Daarnaast wil men ook het publiek bewuster maken van het potentiële gevaar van distikstofoxide. Zo moet sinds 23 februari 2022 op elk recipiënt van metalen patronen met distikstofmonoxide bestemd voor spuitbusvullingen voor huishoudelijk gebruik een vermelding worden aangebracht dat lachgas gevaarlijk is.

Andere verslavende middelen

Op Prenne 64 op 8 december 2022 kan je om 14.50 de module volgen “Update rond e-sigaret en soortgelijke producten: wettelijk kader en gebruik” van Van den Meerssche Paul, adviseur-generaal FOD Volksgezondheid.

Daarnaast zijn er nog 2 andere modules rond gezondheid.

👉 Ontdek Prenne 64

Meer informatie