Na daling terug meer arbeidsongevallen in 2021

Het aantal ongevalsaangiften nam in 2021 opnieuw sterk toe in vergelijking met 2020. Dat blijkt uit het statistisch jaarverslag van Fedris. 2020 was dan ook een uitzonderlijk jaar door de coronacrisis.

Meer ongevalsaangiften

In 2020 was het aantal ongevalsaangiften heel sterk gedaald, namelijk met 22% ten opzichte van 2019. In 2021 stijgt het aantal ongevalsaangiften terug met bijna 12% ten opzichte van 2020 maar is nog steeds 13% minder in vergelijking met 2019.

Meer ongevallen

  • Het aantal aanvaarde arbeidsplaatsongevallen in 2021 is opnieuw gestegen met 9,5% van het aantal aanvaarde arbeidsongevallen in 2020.
  • Het absolute aantal arbeidswegongevallen is in 2021 eveneens gestegen met 15,3% van het aantal arbeidswegongevallen in 2020.

Daling in 2020 door coronacrisis

De belangrijkste verklaringen voor de forse daling in 2020 zijn waarschijnlijk het telewerk dat ten gevolge van de coronacrisis sterk is toegenomen en de verplichte sluiting van bedrijven. Alleen de bedrijven uit de cruciale en essentiële sectoren mochten open blijven voor zover de werkomstandigheden of de aard van de uitgeoefende beroepsactiviteiten het toelieten om een afstand van 1,5 meter te bewaren bij contact met andere personen. Bijgevolg waren de wegen van en naar het werk ook minder druk.

Beperkte stijging in 2021

Ook in 2021 werd het telewerk voor een groot deel aangehouden. Dit zou één van de redenen kunnen zijn waarom het aantal ongevallen op de arbeidsplaats en -weg nog ver beneden het niveau van 2019 blijft.

Bron: Fedris