SOBANE: update risico's brand en explosie

FOD WASO  heeft een bijgewerkte versie van de brochure uit de reeks SOBANE-strategie over brand- en explosierisico's gepubliceerd.

Brochure SOBANE

De Europese en Belgische regelgeving inzake risico's van brand of explosie vereist dat elke onderneming streeft naar het vermijden of verminderen van de blootstelling van de werknemers aan deze risicofactor.

Conform de SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico's beschrijft de bijgewerkte versie van de brochure een methode op vier niveaus:

  1. opsporing
  2. observatie
  3. analyse
  4. expertise

Deze methode moet het mogelijk maken om de problemen verbonden aan de risico's van brand of explosie beter te voorkomen en/of bij te sturen. De brochure sluit af met een reeks hulpfiches.

Wat wijzigt er?

De methodes voor Observatie en Analyse bleven actueel en werden maar in beperkte mate gewijzigd. Alle informatiebladen werden wel volledig herzien. Daarnaast werden er enkele updates gedaan, vooral naar aanleiding van wijzigingen in de wetgeving en de normen, en nieuwe fiches opgesteld.

De huidige uitgave werd in april 2022 volledig bijgewerkt.

Meer informatie

  • De brochure vind je terug op de website van FOD WASO
  • Module "Regel van goed vakmanschap noodverlichting" op Prenne 65
  • Module "Zorg voor een vlotte interventie van de hulpdiensten met DIP" op Prenne 65