Beroepsgeheim & discretie binnen preventie

Beroepsgeheim, discretie en vertrouwelijkheid worden nogal eens op een hoopje gegooid. Toch zijn deze concepten fundamenteel verschillend en belangrijk voor de praktijk van de verschillende preventieactoren: preventieadviseur, Papsy, vertrouwenspersoon, HR, enz. 

De kern van het beroepsgeheim: zwijgplicht

Het beroepsgeheim houdt in dat men zwijgplicht heeft over alles wat men verneemt bij de uitoefening van het beroep. Het gaat daarbij niet enkel over professionele gegevens en confidenties, maar over alles wat vernomen en geobserveerd wordt binnen de vertrouwensrelatie.

Uitzonderingen op het beroepsgeheim

Er bestaan talrijke uitzonderingen met mogelijkheden of zelfs verplichtingen om te spreken. Sommige uitzonderingen staan in de wet beschreven, andere werden afgeleid uit rechtspraak, rechtsleer of deontologische codes. 

Bescherming van een systeem

Beroepsgeheim, vertrouwelijkheid en discretieplicht zijn begrippen die wel eens door elkaar gehaald worden. Het doorbreken van de contractuele vertrouwelijkheid kan leiden tot ontslag, maar het doorbreken van het beroepsgeheim kan leiden tot geldboetes en gevangenisstraffen. 

Het beroepsgeheim is van groot belang voor preventie van psychosociale risico's op het werk.

Webinar

Wil je meer weten over het beroepsgeheim, discretie en gdpr-regels binnen preventie? Volg dan de online octopussessie op 21 april 2023: Psychosociale risico's op het werk: Wat met Beroepsgeheim, discretie en GDPR

In deze werksessie gaan we in op vragen over het mee(delen) en bijhouden van informatie.

Je krijgt ook tips over wat wel en wat niet te doen bij (politie)verhoor en bezoek van de Sociaal Inspecteur.  Na een inleidende theoretische uiteenzetting volgt een interactief deel waar cases en vragen aan bod kunnen komen. 

Meer informatie