Hoe maak je werk van een stresspreventiebeleid?

Onderzoekers Kelly P. Gabriel en Herman Aguinis van The George Washington University bundelden de literatuur rond burn-outpreventie en formuleerden op basis hiervan vijf aanbevelingen en implementatierichtlijnen om burn-out te voorkomen in organisaties.

Individu én organisatie

Heel wat initiatieven zijn gericht op het individu, bijvoorbeeld het stimuleren van werknemers om voor zichzelf te zorgen of hun tijd beter te beheren, maar de onderzoekers geven aan dat het beter is om vooral initiatieven op te zetten op organisatorisch niveau. Er werd immers aangetoond dat acties op organisatieniveau effectiever zijn en doorgaans ook meer langdurige positieve effecten hebben.

Idealiter combineert men persoonsgerichte en organisatiegerichte interventies.

Aanbevelingen

Zorg voor stress management interventies

Stress op het werk kan je helaas niet zomaar weg mediteren. Toch kunnen stressmanagementinterventies werknemers helpen, vooral cognitieve gedragstraining en mindfulness-meditatie komen uit het onderzoek naar voor als doeltreffende interventies.

Laat werknemers actief hun job craften

Job crafting mag dan vooral de verantwoordelijkheid van de werknemers lijken, toch zijn het vooral de leidinggevenden die dit gedrag moeten faciliteren en aanmoedigen door medewerkers autonomie en flexibiliteit te geven.

Zorg voor meer sociale steun

Sociale steun is een krachtige hulpbron. Vooral de steun van leidinggevenden op het werk is belangrijk.

Betrek medewerkers bij het nemen van beslissingen

Vragen om input van medewerkers en er vervolgens niets mee doen is erger dan helemaal geen input vragen, maar uitreiken naar medewerkers en leren uit hun informatie creëert een win-win situatie.

Zorg voor een adequaat performance management

Goed performance management is geen eenmalige jaarlijkse evaluatie, maar een continu proces waarbij gefocust wordt op sterktes van medewerkers.

Meer informatie