Voorkom arbeidsongevallen met handgereedschappen

Door de automatisering zijn handenarbeid en gebruik van handwerktuigen sterk verminderd. Toch blijven ze onontbeerlijk voor het uitvoeren van tal van werkzaamheden zoals het aanpassen, herstellen en onderhouden van toestellen, machines en installaties en bij bouwwerken en verbouwingen.

Oorzaken en letsels

Een groot aantal arbeidsongevallen is te wijten aan handgereedschap dat slecht onderhouden, niet correct gebruikt of wanordelijk opgeborgen is. De meest voorkomende letsels door het gebruik van handwerktuigen zijn wonden, verstuikingen, oogletsels door wegvliegende deeltjes, doorboring en inspanningspijnen.

Een zelfbewuste werkstijl en het gebruik van het juiste gereedschap zijn uiterst belangrijk. Kunst en vliegwerk leiden alleen maar tot ongevallen.

Template

De Prebes Projectgroep Documenten ontwierp een document met standaard instructies voor het veilig gebruik van handgereedschappen. Volgens de bedrijfsomstandigheden zullen er eventueel bijkomende instructies nodig zijn. Je beschouwt dit document dan ook best als een hulpmiddel om jouw concrete veiligheidsinstructies op te maken.

🔨 Download VIK 086 Handgereedschappen van de Prebes Projectgroep documenten