Wat mag de vertrouwenspersoon vertellen?

Wat mag je wel of niet vertellen als vertrouwenspersoon? Wat is het verschil tussen beroepsgeheim, discretie en vertrouwelijkheid?

Zwijgplicht

Het beroepsgeheim houdt in dat men zwijgplicht heeft over alles wat men verneemt bij de uitoefening van het beroep. Je zwijgt dus als vertrouwenspersoon niet alleen over professionele gegevens, maar over alles wat je verneemt of observeert binnen de vertrouwensrelatie.

Maar...

Er bestaan talrijke uitzonderingen met mogelijkheden of zelfs verplichtingen om te spreken. Sommige uitzonderingen staan in de wet beschreven, andere werden afgeleid uit rechtspraak, rechtsleer of deontologische codes. 

Webinar

Wil je meer weten over het beroepsgeheim, discretie en gdpr-regels binnen preventie? Volg dan het webinar op 6 juni 2023