Vertrouwenspersoon weldra verplicht vanaf 50 werknemers?

De federale ministerraad keurde een wetsontwerp goed dat organisaties met 50 of meer werknemers verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Na advies van de Raad van State zal dit ontwerp besproken worden in het parlement. Dit najaar, wellicht midden oktober, zal hierrond wellicht meer duidelijkheid komen.

Wijziging regelgeving

Momenteel is de aanwijzing van een vertrouwenspersoon enkel aanbevolen en niet verplicht, behalve wanneer alle leden vertegenwoordigers van de personeelsleden binnen het comité voor preventie en bescherming op het werk hierom verzoeken.

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne diende een wetsontwerp in om de aanstelling van een vertrouwenspersoon verplicht te maken voor bedrijven vanaf 50 werknemers. Wie die rol op zich neemt, wordt volgens het voorstel bepaald door de werkgever en de werknemers.

Minder dan 50 werknemers

Voor organisaties met minder dan 50 werknemers blijft de aanstelling van een vertrouwenspersoon aanbevolen. Wel stelt het nieuwe wetsontwerp dat ook zij verplicht zijn om een vertrouwenspersoon in dienst te nemen, als alle leden van de vakbondsafvaardiging of – bij afwezigheid van een vakbondsafvaardiging – alle werknemers dat verzoeken.

Academische zitting Prebes

Op 19 oktober 2022 vond de academische zitting van Prebes plaats in het mooie Flagey gebouw in Brussel. De zitting werd georganiseerd ter ere van de 75ste verjaardag van Prebes. Hanne Sanders, woordvoerder van Minister Dermagne gaf er een toelichting bij het beleid van de minister. We kregen een blik vooruit op mogelijke acties en maatregelen die we mogen verwachten om het welzijn op het werk te versterken. Ook daar kwam het eventueel verplicht maken van de vertrouwenspersoon in organisaties al aan bod.

Meer informatie

Bron: Mensura