Ons land heeft zich aangesloten bij AskREACH

Ons land heeft zich aangesloten bij AskREACH, een Europees project met als doel het "recht op informatie" over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) in consumentenvoorwerpen toe te passen.

Wat is het AskREACH-systeem?

Dit platform biedt een gebruiksvriendelijke interface voor leveranciers en stelt je in staat om effectiever en sneller te voldoen aan de verplichting om consumenten die hierom vragen binnen 45 dagen te informeren over de aanwezigheid van SVHC's in voorwerpen die leveranciers op de markt brengen (verplichting volgens artikel 33.2 van de Europese REACH-verordening). 

Dit AskREACH-systeem is gekoppeld aan de Scan4Chem-app, waarmee consumenten kunnen controleren op de aanwezigheid van SVHC’s in voorwerpen. 

AskReach betekent voor je bedrijf een extra hulpmiddel om te voldoen aan de wettelijke verplichting om informatie en transparantie te bieden. Door de streepjescode te scannen, kunnen consumenten eenvoudig controleren of een voorwerp al dan niet gevaarlijke stoffen bevat.    

Vanaf 28 september

Bond Beter Leefmilieu en Ecoconso zullen het AskReach-systeem vanaf 28 september 2023 promoten bij consumenten. Vanaf dan kunnen Belgische consumenten de Scan4Chem-applicatie gebruiken om toegang te krijgen tot informatie over zeer zorgwekkende stoffen in producten die op de Belgische markt worden verkocht. 

Meer informatie 

Bron: FOD Volksgezondheid