Veilige fotovoltaïsche systemen: een handboek

PV Vlaanderen stelde in samenwerking met verschillende sectororganisaties een Veiligheidshandboek PV-installatie op. Dit handboek somt de basiselementen op om een kwaliteitsvolle en veilige PV-installatie op professionele (niet-residentiële) platte daken te installeren.

Veiligheidshandboek PV-installatie

Het Veiligheidshandboek is bedoeld als kaderdocument en als aanvulling of verduidelijking op reeds bestaande wetgeving, om op die manier een handvest aan te reiken tussen ontwikkelaars, installateurs, eigenaars, gebruikers, verzekeringsmaatschappijen, brandweer en overheidsdiensten voor nieuw te bouwen PV-installaties.

Dit handboek behandelt zowel bouwkundige (dakrisico’s en stabiliteitsrisico’s) als elektrische en andere kwaliteits- en veiligheidsaspecten. Een afsluitend hoofdstuk focust op onderhoud en exploitatie.

Hoofdstuk arbeidsveiligheid

Het hoofdstuk rond arbeidsveiligheid (4.3) bevat een summiere beschrijving van het onderwerp. Zo zal het ontwerp niet alleen rekening houden met de arbeidsveiligheid tijdens de plaatsing van de installatie, maar ook met de benodigde arbeidsveiligheid tijdens het onderhoud van de installatie. Het veiligheids- en gezondheidsplan dient ten alle tijden op de locatie aanwezig te zijn.

Voor het uitvoeren van thermografie op de elektrische installatie wordt verwezen naar Regelek 2013 §3.2.2. 

Opleiding voor installateurs

Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest hebben een systeem opgezet dat gericht is op het opleiden en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs. De beoogde technologieën omvatten de volgende kleinschalige/residentiële energiesystemen. 

Info op Prenne 69

Zonne-energiesystemen hebben hun eigen uitdagingen naar brand-, arbeids-, en elektrische veiligheid. Hoe combineer je deze zaken op een pragmatische manier met maximale veiligheid tijdens uitvoering en uitbating met aandacht voor verzekerbaarheid en financierbaarheid? Dat wordt duidelijk in op Prenne 69 in de module 'Veilige PV-systemen op niet-residentiële platte daken' met als spreker Guy Vandendungen, CEO van Pulsar Power.

Schrijf je in voor Prenne 69

Meer informatie

Bron: Beswic