Onderzoekproject psychosociale risico’s op het werk

De regelgeving m.b.t. de preventie van psychosociale risico's is in België zeer goed uitgewerkt. Sinds de wijziging in 2014 voeren meer en meer ondernemingen preventieve acties uit naar aanleiding van de psychosociale risicoanalyse. Maar de toepassing ervan brengt nog moeilijkheden met zich mee, vooral voor de kleinere ondernemingen. FOD WASO start daarom een onderzoek op om de regelgeving te evalueren.

Wetgeving psychosociale risico's

België is één van de enige landen in Europa waar de wetgeving psychosociale risico’s definieert en waarin een gedetailleerd kader is opgenomen om ondernemingen te helpen bij het bestrijden ervan. De wetgeving werd al tweemaal geëvalueerd en gewijzigd in de loop van de voorbije 20 jaar. Sinds de wijziging in 2014 voeren meer en meer ondernemingen preventieve acties uit naar aanleiding van de psychosociale risicoanalyse. 

Onderzoek

FOD WASO lanceerde een academisch onderzoek dat, in overleg met de sociale partners en de preventiedeskundigen, de wetgeving in verband met de preventie van psychosociale risico's op het werk zal evalueren. Bij dit onderzoek zullen aanbevelingen worden geformuleerd voor verbetering (op wettelijk vlak, in verband met de sensibilisering en de toepassing in de ondernemingen) en administratieve vereenvoudiging met extra aandacht voor toegankelijke dienstverlening voor de KMO’s.

Meer informatie

💡 In de maart-editie van Veiligheidsnieuws kan je binnenkort een artikel lezen over de evolutie van de wetgeving rond psychosociale risico's: 10 jaar juridisch kader rond psychosociale risico’s op het werk