Terugblik op de nieuwjaarsfora in 3 provincies

  • 01/02/2024

Op 23, 25 en 26 januari 2024 organiseerde Prebes de traditionele nieuwjaarsfora voor de preventieadviseurs in respectievelijk West-Vlaanderen, Limburg en Oost-Vlaanderen. Leden kregen er een overzicht van de nieuwe wetgeving, informatie over nieuwe tools en interessante topics voor de preventieadviseur. Was je er niet bij? Geen nood, spijker hier je kennis bij!

West-Vlaanderen

De Melkerij in Hooglede was al snel volgeboekt met 300 deelnemers. Naar aloude traditie werd eerst met een walking diner de innerlijke mens versterkt voordat de 4 sprekers aan bod kwamen. De rode draad was hierbij mobiliteit en fietsen.

Sophie Vlieghe, directiehoofd van de AD TWW West-Vlaanderen van de FOD WASO, gaf een terugblik op de nieuwe wetgeving verschenen in 2023 en lichtte een tipje van de sluier op van wat er te verwachten valt van welzijnsregelgeving en campagnes van de Arbeidsinspectie in 2024.

Daarna volgden Jo Carron, voorzitter van de projectgroep documenten, die een toelichting gaf bij “DOC 128 : Woon-werk verkeer – fiets – Checklist”, Ivo Van Aken, VSV, die het had over “Hoe werknemers sensibiliseren rond fietsveiligheid?” en tenslotte Sofie Vanhooren, teamcoördinator Treffik, provincie West-Vlaanderen, dat werkgevers een praktisch aanbod doet om duurzame mobiliteit te implementeren én te verankeren in hun algemene bedrijfsbeleid d.m.v. de fiets.

👉 Bekijk de presentatie

📸 Bekijk enkele foto's op Linkedin

Limburg

Circa 80 deelnemers daagden op in Hasselt om de welzijnsthema’s die verdeeld waren onder 5 sprekers te aanhoren.

Rosanne Volckaert, PAPS van IDEWE, vertelde over een geïntegreerd afwezigheidsbeleid waarbij deconnectie en anti-discriminatie best in opgenomen wordt. Op 23 november 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad regelgeving waarbij bedrijven met meer dan 50 werknemers een vertrouwenspersoon dienen aan te stellen. Dit zal ongetwijfeld in 2024 aanleiding geven tot een inspectiecampagne.

Christel Swinnen, afdelingshoofd Arbeidshygiëne en Toxicologie van CLB, legde de nieuwe wetgeving omtrent hormoonontregelende stoffen uit, dat alleen specifiek opgeleide mensen nog met producten mogen werken waarin diisocyanaten verwerkt zitten en de regelgeving rond begassing en ontgassing.

Erik Remels gaf toelichting rond de installatie van laadpalen, gebruik en onderhoud van werkkledij en het informele traject rond re-integratie. De informele voordelen t.o.v. de formele procedure werd tevens geïllustreerd door Stephen Dierckx, preventieadviseur bij Primagaz.

Aart Vandebroek van Abesco nam de basisveiligheid van de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de nieuwe asbestbepalingen voor zijn rekening.

Tussendoor verduidelijkte Pieter De Munck sociale en economische richtlijnen en gaf uitleg over het wetboek economisch recht (WER) toegepast op de nieuwe machineverordening en de nieuwe algemene productveiligheidsverordening.

👉 Bekijk de presentatie

📸 Bekijk enkele foto's op Linkedin

Oost-Vlaanderen

Het auditorium van de provincie Oost-Vlaanderen in Gent was volgeboekt met 250 deelnemers. Hier konden de 2 sprekers wat meer tijd nemen om hun thema uitgebreid toe te lichten.

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, gaf een overzicht van de taken van de gouverneur en behandelde nadien de provinciale noodplanning. Met de watersnood eind 2023 en begin 2024 werden deze provinciale noodplannen immers geactiveerd.

Danny De Baere, adviseur bij de AD HUA van de FOD WASO, gaf en terugblik op 2023 en een blik op de toekomst van de welzijnsregelgeving (België en Europa) en ook enkele ruimere aspecten (CAO’s en aanverwante regelgeving) en de geplande campagnes van de Arbeidsinspectie. Uiteraard kwam ook BeSWIC aan bod met het updateproces en enkele markante berichten van 2023 en de top-10. Hij eindigde met een ludieke klikipedia en waarom ChatGPT niet als referentie is te beschouwen in de welzijnswereld.

👉 Bekijk de presentatie (de opname wordt later ter beschikking gesteld)

📸 Bekijk enkele foto's op Linkedin

Honger naar meer? Volg de activiteitenkalender

  • Volg de vele opleidingen, lokale activiteiten en de Prennes in de loop van 2024 op via de activiteitenkalender
  • Schrijf 28 november 2024 alvast in je agenda voor de volgende academische zitting van Prebes