UZ Gent opent nieuwe cleanroom

Het UZ Gent opent een nieuwe 'cleanroom' van 600 vierkante meter waar alle geneesmiddelen voor de zorg veilig bereid kunnen worden. Dat zal gebeuren volgens strenge regels, die pas over 2 jaar verplicht zijn. De nieuwe steriele ruimte moet infecties helpen voorkomen én medewerkers beschermen, bijvoorbeeld als ze kankerbehandelingen bereiden. 

Geneesmiddelen steriel bereiden

Het UZ Gent investeert de komende jaren 12 miljoen euro in een nieuwe 'cleanroom'. Alle mogelijke geneesmiddelen en preparaten die gebruikt worden voor behandelingen én studies kunnen er steriel bereid worden. Er zijn onder meer 2 poederafzuigkasten en 9 isolatoren waar werknemers afgescheiden kunnen werken. 

De 'cleanroom' heeft een systeem dat de lucht erg zuiver maakt. "We kunnen het aantal bacteriën tot een minimum beperken. Zo vermijden we mogelijke infecties of complicaties. Het vormt ook een bescherming voor het personeel, bijvoorbeeld in de voorbereiding van kankerbehandelingen", zegt adjunct-hoofdapotheker Pieter Ramaut.  "De isolatoren hebben kastsystemen met handschoenen waardoor het personeel niet in aanraking komt met de producten. De bereiding gebeurt helemaal afgescheiden. Er kan op bepaalde plaatsen onder druk gewerkt worden, dat is belangrijk bij toxische stoffen." 

Eerste UZ met strengere normen

In 2026 zijn alle ziekenhuizen verplicht om met nieuwe strengere normen te werken. De 'cleanroom' in het UZ voldoet nu al aan die richtlijnen en wordt nu tijdelijk ingericht over verschillende ruimtes, samen goed voor 600 vierkante meter. Er zijn grote verbouwingen aan de gang bij het UZ, op termijn verhuist de hele 'cleanroom' naar één ruimte. Het spreekt voor zich dat ziekenhuizen ook nu al steriel werken, het UZ hanteert vanaf nu al normen die pas later algemeen gelden. Dat maakt het ook makkelijker om klinische studies uit te voeren. Ook daar zijn jaarlijks tot 3.500 bereidingen voor nodig. In de nieuwe 'cleanroom' zullen 80.000 preparaten per jaar passeren, de helft is bestemd voor kankerbehandelingen

Pharmaceutical inspection co-operation scheme (PIC/S)

De hoger vermelde normen zijn de PIC/S normen. Deze normen worden ook reeds vermeld in het advies 9453 van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) en een advies van de nationale raad voor ziekenhuisvoorzieningen. Directoraat Generaal Gezondheid (DG Santé) van de Europese Commissie en de Europese Medicijnenagentschap (EMA) hebben beiden een samenwerking met PIC/S.

Gids Cytostatica op de Prenne 70

Hierboven werd vermeld dat de helft van de preparaten bestemd zijn voor kankerbehandelingen. Het betreft cytostatica en antineoplastische agentia. Op BeSWIC verschenen hierover volgende 2 publicaties:

Omgaan met cytostatica en antineoplastische agentia: enkele aanbevelingen
Omgaan met cytostatica en antineoplastische agentia: update

Over de Europese gids die hierover is gemaakt, zal op Prenne 70 op 18 juni 2024 door Johan De Munter, hoofdverpleegkundige UZGent en president van EONS een voordracht gegeven worden.

Meer informatie

Bron: VRT NWS, Zorgmagazine