Bestuursorgaan

Onze organisatie bestaat uit een dynamisch beheersysteem. Het bestuursorgaan, de Provinciale Besturen, de projectgroepen en de Staten Generaal. De onderlinge samenwerking resulteert in een soort hefboomeffect om de algemene doelstellingen te bereiken. Onze nationale voorzitter is Peter De Wilde.

Peter De Wilde

Voorzitter nationaal

Rik D'helft

Bestuurder
Voorzitter Oost-Vlaanderen

Bart D'Hondt

Bestuurder

Patrik Daems

Bestuurder
Projectgroepvoorzitter externe diensten

François Colin

Bestuurder
Voorzitter Antwerpen

David De Beuselinck

Bestuurder

Eric Deneus

Bestuurder
Voorzitter Vlaams-Brabant & Brussel

Luc Goemaere

Bestuurder
Projectgroepvoorzitter psychosociaal welzijn

Erik Remels

Bestuurder
Voorzitter Limburg

Koen Sohier

Bestuurder
Voorzitter West-Vlaanderen