HSE Manager

Beschrijving organisatie:

Kipco-Damaco is een snel groeiende en ambitieuze organisatie binnen de voedingssector. Met haar West-Vlaamse roots heeft zij naam en faam weten te verwerven in de gehele wereld, als producent van hoog kwalitatief en alom gerespecteerd kippenseparatorvlees, gebruikt als grondstof voor o.a. frikandellen, kookworst en diverse vleessnacks, maar ook als verkoper/trader van hoogwaardige diepvriesproducten, waaronder o.a. frieten en groenten, onder eigen merk of private label.  Zij werkt in de meeste werelddelen met eigen verkoopkantoren die de producten importeren en lokaal verdelen.  De goederen worden vanuit België verscheept naar de diverse klanten gelegen in de wereld.

Beschrijving functie:

Wij zoeken voor onze bedrijfsactiviteit in onze hoofdzetel te Oostrozebeke (nabij Waregem/ W-Vlaanderen)  een HSE Manager om procedures en processen rond preventie en milieu op te zetten en op te volgen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Daarnaast ben jij ook de persoon die onze operatoren kan mobiliseren om elke dag beter en veiliger te werken. Je staat dus in voor de operationele implementatie van het veiligheidsbewustzijn op de vloer.

Je zal bijgevolg :

Als preventieadviseur:

 • Opmaken van een preventieplan veiligheid en een jaaractieplan.
 • Je staat in voor de risicoanalyse : identificatie van de gevaren, advies verlenen en voorstellen formuleren voor de opstelling, uitvoering en bijsturing van het globaal preventieplan en jaaractieplan.
 • Studie ter voorkoming van arbeidsongevallen of incidenten
 • Meewerken aan het beperken van psychosociale risico’s
 • Advies geven in het gebruik van werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Advies geven over de hygiëne op de arbeidsplaats
 • Opleiding i.v.m. veiligheid van nieuwe medewerkers, bij wijziging functie, gebruik nieuw arbeidsmiddel,…
 • Instructies opstellen voor het gebruik van arbeidsmiddelen
 • Opstellen procedure in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar
 • Procedure opstellen ter voorkoming van brand
 • Voorstellen doen ter sensibilisering, vorming en onthaal van nieuwe medewerkers i.v.m. welzijn en veiligheid
 • Deelnemen aan de coördinatie, samenwerking en informatie over welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.  Dit ook voor externen die werken uitvoeren op de domeinen van de werkgever.
 • Meewerken aan de organisatie van EHBO en dringende hulp aan werknemers in nood.
 • Opdrachten uitvoeren die worden opgelegd door de wet op uitvoeringsbesluiten.
 • Je verricht veelvuldig en op systematische wijze onderzoeken op de arbeidsplaats.
 • Risico’s bestuderen die verbonden zijn aan de activiteiten die medewerkers uitvoeren en voorstellen doen om deze risico’s beperken.

 

Interne milieucoördinator:

 • Je voert alle wettelijk geregelde taken van een interne milieucoördinator uit:
 • bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke productiemethoden en producten
 • waken over de naleving van de milieuwetgeving door regelmatig controles uit te voeren op de werkplaatsen
 • bijhouden van een afvalstoffenregister en het naleven van de meldingsplicht over afvalstoffen
 • intern en extern communiceren in verband met (het beperken van) de gevolgen van de activiteit van een bedrijf voor mens en milieu
 • adviseren in verband met milieu gerelateerde investeringen
 • opmaken van een jaarlijks verslag over je activiteiten en uitgebrachte adviezen in het voorbije jaar Meer bepaald moeten in het geval van ons bedrijf volgende rapporteringen gemaakt worden aan de overheid, die binnen uw verantwoordelijkheid vallen:
 • milieujaarrapport/emissiejaarverslag  VMM

 

Je bent het aanspreekpunt voor :

Je bent in het kader van bovenstaande onderwerpen aanspreekpunt voor

 • interne medewerkers
 • externe organisaties in het kader van controles, bevragingen,…. de overheid en andere externen aan de firma.

Plaats in organisatie:    

Rapporteert aan:           

Functie: CEO                                                                                       

Werkt samen met :                                                                  

 • Productie  verantwoordelijke
 • Manager technische dienst
 • CEO

Taken, verantwoordelijkheden:                                                                                       

 • Naast op opsomming van de verantwoordelijkheden ben je vooral ook iemand die mensen kan aanzetten mee te gaan in een veiligere werkomgeving.
 • Je bent iemand die van nature uit kan mobiliseren                                                                                                  

Competenties                                                                                                                                       

 • Je bent een people manager 
 • Je spreekt Nl, maar je drukt je vlot uit (gesproken en geschreven) in het Frans en het Engels.
 • Wij hechten  veel belang aan teamgeest en werksfeer.

Kennis & Ervaring                                      

 • Je houdt van snel en pragmatisch handelen,
 • Je bent flexibel en iemand die vlot communiceert
 • Je bent preventie adviseur niv2 of je bent bereid het binnenkort te behalen.

M.a.w. je voldoet aan de voorwaarden om de overstap te kunnen maken.

Spreekt deze functie jou aan?

Stuur jouw CV door naar jobs@kipco-damaco.be en we maken op korte termijn een afspraak!

Tijdens dit gesprek luisteren we graag naar jouw ervaringen en ambities en krijg je uiteraard de kans jouw vragen voor te leggen.

Wie weet ben jij straks onze nieuwe collega!

Kipco-Damaco NV

Dentergemstraat 164, 8780 Oostrozebeke