Consulent Veiligheid Gezondheid Milieu

 • Pieter Nuyts
 • pieter.nuyts@kuleuven.be
 • +32 16 32 31 39
 • KU Leuven

De Dienst VGM staat in voor de uitbouw en de implementatie van het Veiligheids- Gezondheids- en Milieubeleid voor de KU Leuven en de leden van de Associatie KU Leuven. Je neemt als VGM-consulent een coördinerende rol op voor het opvolgen van alle VGM-aspecten voor de entiteiten (departementen en faculteiten) van de Groep Biomedische wetenschappen. Je komt terecht in een team van 4 VGM consulenten. De dienst is regionaal georganiseerd. Deze vacature situeert zich in de regio Leuven met sporadische dienstverplaatsingen naar verschillende locaties.

Functie

Je neemt als VGM-consulent een coördinerende rol op voor het opvolgen van alle VGM-aspecten voor de entiteiten van de Groep Biomedische wetenschappen. Je doet dit in nauwe samenwerking met de structurele partners van elke entiteit, namelijk de VGM-antennecoördinator, de VGM-antenneleden en de leidinggevenden van de entiteiten (departementsvoorzitters,decanen, afdelingshoofden, ZAP’ers, …).

Je ondersteunt en adviseert de entiteiten bij het uitwerken en implementeren van hun VGM beleid. Je zoekt hierbij een goed evenwicht tussen het algemene KU Leuven beleid en de specifieke noden en aandachtspunten van elke entiteit.

 • Je volgt de implementatie van het afgesproken VGM-beleid op via periodieke reviews en globale VGM-audits.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor VGM-gerelateerde vragen en problemen van werknemers van deze entiteiten. Daarbij werk je samen met alle VGM-adviseurs en medewerkers van de Dienst VGM.
 • Op vraag van de entiteiten of de groep Biomedische Wetenschappen neem je deel aan VGM-werkgroepen of -commissies (ad hoc of structureel).
 • Afhankelijk van je ervaring lever je ook inhoudelijke ondersteuning aan andere collega’s in bepaalde domeinen (bv chemische veiligheid, bioveiligheid, machineveiligheid, …).
 • Je neemt een coördinerende rol op in het onderzoeken van arbeidsongevallen en incidenten binnen de groep Biomedische wetenschappen en de bijhorende rapportage.
 • Je zorgt voor een regelmatige rapportage over de stand van zaken rond VGM aspecten in de entiteiten van de groep Biomedische Wetenschappen naar het groepsniveau, en je levert input voor rapportage naar andere beleidsniveaus.
 • Je verleent advies aan de Technische Diensten van de KU Leuven inzake inrichting van laboratoria, op basis van inrichtingsconcepten, zowel bij nieuwbouw- als bij ombouwprojecten.
 • Je werkt structureel samen met de collega’s van de dienst preventie en milieu van UZ Leuven rond gemeenschappelijke topics.
 • Je werkt structureel samen met de consulenten van de Personeelsdienst rond gemeenschappelijke welzijnsthema’s.
 • Je bent bereid om op termijn deel te worden van de VGM permanentie. 

Profiel

 • Je beschikt over een diploma op masterniveau of je behaalt een gelijkwaardig niveau door ervaring.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met de thema's veiligheid, gezondheid en milieu. Affiniteit met de activiteiten van de groep Biomedische Wetenschappen is een meerwaarde.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel in het Nederlands als het Engels.
 • Je denkt klantgericht en hebt zin voor dienstverlening. Ervaring in een adviserende functie is een pluspunt.
 • Je bezit voldoende overtuigingskracht en maturiteit.
 • Je kan zelfstandig werken maar overlegt voldoende met je collega’s om tot een gedragen gemeenschappelijke aanpak te komen.
 • Een aanvullende vorming tot preventie-adviseur is een meerwaarde, of je bent bereid om deze opleiding op termijn te volgen. 

Aanbod

 • Het betreft een zeer afwisselende job met veel mogelijkheden om je kennis te verbreden.
 • Je sociale vaardigheden komen zeker aan bod. Contacten met de werkvloer, met leidinggevenden en het hogere kader zijn inherent aan deze functie.
 • Het betreft een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Ben je onmiddellijk inzetbaar in alle opdrachten van deze functie dan start je in graad 8. Beloftevolle kandidaten die nog niet alle opdrachten meteen kunnen opnemen of nog een specifiek opleidingstraject moeten doorlopen starten in graad 7. Graad 9 is uitzonderlijk weggelegd voor kandidaten die reeds van bij de start, omwille van doorgedreven kennis en ervaring, extra verantwoordelijkheden kunnen opnemen.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Pieter Nuyts, tel.: +32 16 32 31 39.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 05/12/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

 

Solliciteer

Solliciteren tot 05/12

KU Leuven

Krakenstraat 3 bus 5506, 3000 Leuven