Preventieadviseur - niveau 1

Het waken over het veiligheids- en welzijnsbeleid van personeel, havenarbeiders, bezoekers en externen van onze terminal om zo een veilige en aangename omgeving te verzekeren en het voldoen aan wet- en regelgeving, is een belangrijke opdracht voor onze organisatie.

Als Preventieadviseur niveau 1 neem je initiatieven ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van werknemers i.h.k.v. de wetgeving rond welzijn op het werk. Daarnaast heb je aandacht voor de specifieke aspecten van de veiligheid en gezondheid van personeel, havenarbeiders, bezoekers en derden.

Je werkt actief mee aan de verdere uitbouw van het dynamisch risicobeheersingssysteem op maat van de havengemeenschap.

Wat ga je concreet doen?

 • Je formuleert adviezen m.b.t. het welzijn van medewerkers volgens de 7 welzijnsdomeinen;
 • Je faciliteert risicoanalyses op niveau van de organisatie, de werkposten, de functies en de specifieke werkomstandigheden;
 • Je ondersteunt de hiërarchische lijn en de werknemers, je adviseert en motiveert hen bij het uitvoeren van hun taken in verband met welzijn op het werk, kaderend in het dynamisch risicobeheersingssysteem;
 • Je ziet toe op de uitvoering van het globaal preventieplan en de jaaractieplannen;
 • Je volgt de regelgeving m.b.t. gezondheid, welzijn, arbeidsveiligheid en -hygiëne op de voet en vertaalt deze naar procedures en richtlijnen voor de terminal;
 • Je werkt nauw samen met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk;
 • Je promoot een veilige werkomgeving en blijft op de hoogte van nieuwe werkmethodes en technieken;
 • Je vertaalt dit in "best practices" voor de organisatie;
 • Je faciliteert het onderzoek van arbeidsongevallen, incidenten en risicovolle situaties en formuleert voorstellen ter voorkoming;
 • Je ziet toe op de goede werking van de noodvoorzieningen en noodplannen en informeert in geval van afwijkingen.

Naar wie zijn wij opzoek?

 • Je beschikt over het diploma preventieadviseur niveau 1;
 • Je hebt ervaring in de haven of een andere logistieke richting;
 • Je neemt graag het initiatief voor concrete en gerichte acties die écht resultaten opleveren en je toont daarbij aan dat je doeltreffend anticipeert op gebeurtenissen en mogelijke hindernissen;
 • Je hebt organisatorisch talent, in het plannen, uitvoeren en opvolgen van taken, maar ook in het begeleiden of ondersteunen van collega's;
 • Je slaagt er goed in om instemming verkrijgen voor je mening, aanpak of visie door goed onderbouwde argumenten te gebruiken, door dialoog en overleg aan te gaan, door je bevoegdheid en deskundigheid gepast aan te wenden en door gepaste strategieën uit te bouwen;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Competenties

 • De inbreuken of risico's op het vlak van veiligheid en gezondheid van het personeel opsporen;
 • Preventie- en veiligheidsplannen uitwerken en verbeteren;
 • De arbeidsomstandigheden en het toepassen van de veiligheidsvoorzieningen en -voorschriften controleren;
 • De technische, economische informatie en reglementering opvolgen en actualiseren;
 • Statistische gegevens van de terminal over veiligheid, gezondheid, arbeidsongevallen, opvolgen en analyseren. Corrigerende of preventieve maatregelen bepalen;
 • Gezondheids- en milieurisico's opsporen en identificeren;
 • De administratieve en reglementaire conformiteit van ondernemingen controleren (Werken met Derden). Toestemming geven voor interventies op de werf.

Wat kunnen we jou bieden?

 • Fulltime dienstverband;
 • Uitstekend markconform salaris;
 • Eindejaarspremie (13de maand);
 • Vakantiegeld;
 • Maaltijdcheques;
 • Ecocheques;
 • Genieten van groeps- en hospitalisatieverzekeringen;
 • Overtochten naar Engeland op kostprijs.
Solliciteer

Stuur je motivatiebrief en CV naar jeroen.torfs@poferries.com.

P&O North Sea Ferries ltd

Leopold 2 dam 13, 8380 Zeebrugge