Preventieadviseur/Milieucoördinator

Het AZ Jan Portaels kreeg onlangs de definitieve goedkeuring voor de bouw van het nieuwe “Ziekenhuis van de toekomst” als enige regionaal ziekenhuis in de Noordelijke Vlaamse rand. Hierbij zal ingezet worden op een duurzame en wendbare infrastructuur waar de patiënten centraal staan en de beste zorg krijgen. Binnen dit nieuwe gezondheidshuis zullen we ten volle investeren in preventieve zorg, geïntegreerde zorgverlening en een omzetting van klassieke hospitalisaties naar daghospitalisaties.

Het gezondheidshuis zal met haar ruime capaciteit volop inzetten op een samenwerking met de eerstelijnszorg zoals huisartsen en thuisverpleegkundigen, maar gaat ook op zoek naar partnerschappen met bijvoorbeeld andere BRIANT-netwerk ziekenhuizen voor bepaalde ondersteunende activiteiten. Ook duurzaamheid speelt in het plan een belangrijke rol. Zo zullen we in het ziekenhuis van morgen investeren in een energiezuinig gebouw aan de hand van hernieuwbare bronnen. De ligging van het terrein, op wandelafstand van het station van Vilvoorde en de stadskern, biedt tevens de mogelijkheid tot duurzame mobiliteit, ook voor onze medewerkers.

Kan jij je vinden in deze toekomstvisie en wil je graag meewerken aan/in het nieuwe gezondheidshuis? Momenteel zijn wij op zoek naar een Preventieadviseur/Milieucoördinator.

Jouw functie

 • Je waakt over het veiligheids- en welzijnsbeleid van het personeel, de patiënten en bezoekers binnen het ziekenhuis om een veilige en aangename omgeving te verzekeren en aan de vereisten van de wetgeving te voldoen.
 • Je stelt een Globaal Preventieplan en Jaaractieplan voor en bespreekt dit met de directie en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.
 • Je werkt mee aan de opstelling van het intern ziekenhuisnoodplan en evacuatieplan.
 • Je voert, al dan niet in samenwerking met de arbeidsarts, analyses van de werkposten uit.
 • Je hebt een actieve rol in het ontwikkelen van, het meewerken aan en het uitwerken en opvolgen van preventieprojecten, risicoanalyses en welzijn gerelateerde onderwerpen.
 • Je registreert en analyseert incidenten en ongevallen en formuleert voorstellen ter voorkoming ervan.
 • Je begeleidt de verschillende veiligheidsinspecties in het ziekenhuis en organiseert de nodige controles en keuringen.
 • Je adviseert de directie m.b.t. het welzijn van de medewerkers binnen de verschillende deelgebieden: arbeidsveiligheid, bescherming van de gezondheid van de werknemers, psychosociale belasting, ergonomie, arbeidshygiëne, verfraaiing van de arbeidsplaatsen, maatregelen inzake leefmilieu,…
 • Je verleent advies betreffende de vorming van de werknemers bij indienstneming of verandering van functie.
 • Je bewaakt de naleving van de milieuwetgeving door controle en rapportage van de tekortkomingen en brengt verbetervoorstellen aan. Je geeft advies over milieurelevante investeringen en maakt het jaarlijks milieuverslag op.
 • Je bent diensthoofd van de interne dienst fysische controle waarin je wordt bijgestaan door agenten voor stralingsbescherming op de afdelingen.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een Masterdiploma.
 • Je hebt een opleiding Preventieadviseur niveau 1 gevolgd+ Milieucoördinator niveau B (niveau A is een sterk pluspunt).
 • Je hebt een grondige kennis van de wet- en regelgeving m.b.t. veiligheid en preventie op het werk.
 • Je staat open voor permanente vorming omtrent veiligheidstopics.
 • Je bent communicatief en legt vlot contacten, zowel intern als extern met bvb. overheidsinstellingen.
 • Je beschikt over een sterk probleemoplossend vermogen en bent analytisch ingesteld.
 • Je bent stressbestendig en kan snel handelen in onverwachte omstandigheden en je hebt hierbij een flexibele ingesteldheid.
 • Je kan vlot prioriteiten bepalen bij ad hoc vragen.
 • Je beschikt over goede administratieve vaardigheden in het kader van nauwkeurige verslaggeving.

Ons aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur met marktconforme verloning.
 • 25 verlofdagen met de mogelijkheid tot opbouw van 4 extra anciënniteitsdagen.
 • Andere voordelen zoals groepsverzekering, GSM met abonnement, 5 flexibiliteitsdagen, maaltijdcheques, fietsvergoeding, benefits@work, …
 • Voordelig tarief bij hospitalisatie en ambulante zorg in AZ Jan Portaels.
 • Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid vormings- en loopbaanbeleid.
 • Ondanks dat wij een grote organisatie zijn, verdwijn je niet in de anonimiteit. Iedereen kent iedereen, en het is die sfeer die ervoor zorgt dat men zich gemakkelijk thuis voelt. Tevreden en vriendelijke medewerkers maken tevreden patiënten.

Interesse?

E-mail jouw Curriculum Vitae naar Sophie Ververken, Verantwoordelijke Talent Management, via sophie.ververken@azjanportaels.be

Solliciteer

Stuur je motivatiebrief en CV naar sophie.ververken@azjanportaels.be.

AZ Jan Portaels

Gendarmeriestraat 65 B, 1800 Vilvoorde