Preventieadviseur niv 2/Milieuverantwoordelijke

Hoofdtaken  preventieadviseur:

Bijstaan & adviseren van de werkgever bij de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk met oa:

 • Opvolging arbeidsongevallen
 • Opvolging en aanpassing werkposten – werkpostfiches
 • Projecten/initiatieven uitwerken ter verbetering van veiligheid & welzijn
 • Rondgang audits met teamleaders
 • Jaarverslagen opstellen, maandverslagen & wettelijke administratie uitvoeren
 • Opstellen van risicoanalyses en indienststellingsverslagen
 • Adviseren bij aankoop van arbeidsmiddelen, machines & persoonlijke beschermingsmiddelen
 • CPBW: vergadering bijwonen & advies verlenen alsook verslag opstellen
 • Vorming hiërarchische lijn & operatoren
 • Nauw samenwerken met externe diensten (arbeidsgeneesheer, Fonds Beroepsziekten, psychosociaal welzijn,…) in functie van veiligheid
 • Organisatie van interventie- en evacuatieoefeningen
 • Externe keuringen mbt veiligheid en welzijn

Hoofdtaken  milieuverantwoordelijke:

 • Bijstaan & adviseren van de werkgever bij de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake milieu (Vlarem I en Vlarem II)
 • Opvolging milieu incidenten
 • Opvolging milieu aspecten binnen het bedrijf (invloed op water, lucht, grond,…)
 • Rapportering en opvolging inzake milieumateries aan interne & externe organisaties
 • Projecten/initiatieven uitwerken ter verbetering van milieu
 • Opstellen van milieu aspecten risicoanalyses
 • Periodiek aftoetsen van de vergunde hoeveelheden (voorraad gevaarlijke stoffen, totaal nominaal vermogen, …) aan de milieuvergunning
 • Opvolging CLP en reach wetgeving
 • Organisatie van interventie- en evacuatieoefeningen
 • Advies en beheer van de afvalstroom
 • Nauw samenwerken met externe diensten in functie van milieu
 • Beheer en organisatie externe keuringen mbt milieu
 • Adviseren bij aankoop van arbeidsmiddelen, machines & persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Vorming hiërarchische lijn & operatoren
 • Adviseren bij opvolging ISO 14001 certificatie

Profiel:

 • Niveau Bachelor/master met voorkeur in een technische richting (of een gezonde interesse in deze materie)
 • Een eerste ervaring inzake veiligheid / milieu is mooi meegenomen
 • Administratief goed onderlegd met de nodige competenties om werknemers te overtuigen inzake de nood aan milieu- en veiligheidsmaatregelen
 • Moedertaal NL met goede kennis Frans en Engels
Solliciteer

Stuur je motivatiebrief en CV naar hr@fomeco.be.

Fomeco NV

Blokellestraat 121, 8550 Zwevegem