Safety Manager

Scraps Metal Services in Genk, België is op zoek naar een Safety Manager voor hun Europese activiteiten om hun team te versterken. Deze functie is verantwoordelijk voor de naleving van de milieu-, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. De manager is ook verantwoordelijk voor het verbeteren van de veiligheidsprestaties op de locaties en voor het plannen en uitvoeren van de vereiste milieu-, gezondheids- en veiligheidsactiviteiten, met als doel nul incidenten en verwondingen. De Safety Manager rapporteert aan de Global Safety Director.

Verantwoordelijkheden:

 • Leiden en coördineren van de voortdurende verbetering van de prestaties van de locatie op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid, waaronder samenwerken en leiding geven aan het opstellen ontwikkelen en onderhouden van de programma's/beleidslijnen van het bedrijf in lijn met de kernwaarden van het bedrijf, waarin Veiligheid nummer 1 en een topprioriteit is.
 • Identificeren van en anticiperen op veiligheidsproblemen en -gevaren door milieu-, operationele en werkomstandigheden in kaart te brengen; adviseren over nieuwe apparatuur en procedures; onderzoeken van overtredingen en aanbevelen van preventieve programma's.
 • Leid en bevorder veilige werkprestaties door veiligheidssystemen, -beleid en - procedures te ontwikkelen, veiligheidscampagnes, -communicatie en erkennings-/beloningsprogramma's te ontwikkelen.
 • Ervoor zorgen dat alle veiligheids- en milieuregelgeving wordt nageleefd door normen te bestuderen en te interpreteren, naleving van regelgeving af te dwingen en het management te adviseren over noodzakelijke acties.
 • Ontwikkelen van trainingsinhoud en -kalender voor de locatie om naleving van de regelgeving te garanderen en gebaseerd op de grootste risicogebieden. Indien nodig vereiste training geven om te voldoen aan de vastgestelde trainingskalender.
 • Fungeren als de belangrijkste deskundige op het gebied van veiligheid en milieu en de leiding van de locatie coachen bij het ontwikkelen en bevorderen van een positieve veiligheids- en milieucultuur.
 • Handhaven van het veiligheidsbeleid door het uitvoeren van inspecties, observaties, audits, walkthroughs, het rapporteren van statistieken; adviseren van managers en medewerkers.
 • Coördineren en leiden van EHS-aangelegenheden en -communicatie, waaronder communicatie met handhavingsinstanties, de host Mill site en gerelateerde rapportagevereisten.
 • Ervoor zorgen dat alle toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd, inclusief richtlijnen voor milieu, veiligheid en gezondheid en beste praktijken, inclusief het beperken van risico's in verband met aannemers en leveranciers door middel van checklists voorafgaand aan het werk, training en toezicht op het werk dat wordt uitgevoerd.
 • Werk samen met de leiding van de locatie om de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) op het juiste niveau te houden conform de PBM- evaluaties en eventuele standaard minimum SMS-vereisten. Auditeer, volg, bestel en behoud de primaire verantwoordelijkheid voor het niveau van persoonlijke beschermingsmiddelen via JDE voor bestelling/ontvangst. Leiding geven aan de communicatie van veiligheidsprestatiegegevens en belangrijke lessen uit incidenten met behulp van gestandaardiseerde SMS-processen en sjablonen.
 • Ondersteuning bieden aan de leiding van de locatie bij medische noodgevallen en in staat zijn om te certificeren voor eerste hulp, reanimatie en AED.

Vereisten

 • Vier of meer jaar ervaring als Safety Manager, Preventie Adviseur niveau 2.
 • Ervaring in een zware industriële omgeving, bij voorkeur in metaalrecycling/terugwinning, staalproductie.
 • Vloeiend in Nederlands en Engels.
 • Het vermogen om meerdere projecten en prioriteiten tegelijkertijd te beheren en deadlines te halen.
 • Interpersoonlijke vaardigheden, met het vermogen om effectieve professionele relaties op te bouwen met werknemers en projectmanagers.
 • In staat zijn om Microsoft Office Suite te gebruiken
Solliciteer

Stuur je motivatiebrief en CV naar hrbelgium@scrapmetalservices.com.

Scrapmental Services Belgium

Swinnenwijerweg 5, 3600 Genk