Preventieadviseur niveau 1

Beschrijving van het bedrijf

In het hart van Brussel, zorgen wij voor iedereen. Kliniek Sint-Jan is een plek waar we luisteren en verschillen respecteren. Dat geldt voor onze meer dan 30.000 patiënten én voor de 1.800 collega’s van ons ziekenhuis. Samen zetten we ons in om de beste zorg te bieden, gebruikmakend van vooruitstrevende behandelingen en nieuwe technologieën. En samen creëren we een omgeving waar iedereen zich thuisvoelt.

Functieomschrijving

 • Interne Dienst voor Preventie en Bescherming
  • Je bent de verantwoordelijke van de dienst en leidt het team
  •  Je ontwikkelt het preventiebeleid van de Kliniek en volgt de implementatie en de uitvoering van het beleid op
  • Je adviseert de hiërarchische lijn en de interne medewerkers over verschillende thema’s m.b.t. welzijn op het werk, en geeft hieromtrent ook opleidingen. Je neemt deel aan verschillende stuurgroepen en overlegvergaderingen m.b.t. het welzijn op het werk
  • Op basis van je ervaringen, adviseer en overleg je verbeteracties en verleen je bijstand in de uitvoering van de verbeteracties aan de interne stakeholders
  • Je neemt deel aan de vergaderingen van het CPBW en verzorgt alle administratieve taken hieromtrent
  • Je registreert en analyseert incidenten en ongevallen en formuleert voorstellen ter voorkoming ervan
 • Dienst voor Fysische Controle
  • Je bent het hoofd van de dienst voor fysische controle
  • Je organiseert de goede uitvoering van de taken en opdrachten van de dienst
  • Je beheert de nodige vergunningen
  • Je beheert de fysieke inventaris
  • Je bent verantwoordelijk voor het up to date houden van het register fysische controle
  • Je beheert de procedures omtrent stralingsbescherming, algemeen en per dienst
  • Je bent de contactpersoon voor de interne en externe deskundigen
  • Je organiseert en volgt de fysische controles door de externe deskundigen op
  • Je beheert de organisatie en opvolging van alle vereiste opleidingen
  • Je werkt nauw samen met de Agenten voor Stralingsbescherming per dienst
 • Ziekenhuisnoodplan (ZHP)
  • Je bent de coördinator van het ZHP
  • Je bent de contactpersoon voor interne en externe stakeholders
  • Je neemt deel aan verschillende overlegcomités
  • Je bent actief lid tijdens een incident / crisis
  • Je maakt een analyse van elk incident / crisis en stelt in overleg met de stakeholders verbetermaatregelen voor
  • Je zorgt er voor dat alle documenten van het ZHP steeds actueel blijven
  • Je staat in voor de opleidingen van alle interne stakeholders

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma en het getuigschrift Preventieadviseur Niveau 1 en hebt meerdere jaren ervaring als Preventieadviseur
 • Je bent bereid de opleiding Agent voor Stralingsbescherming te volgen
 • Ervaring in de zorgsector is een belangrijke troef
 • Je spreekt Nederlands, Frans en Engels
 • Je communiceert vlot en beschikt over voldoende sociale vaardigheden met het oog op een vlotte samenwerking met interne en externe stakeholders
 • Je kan in een begrijpelijke taal, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, je ideeën en meningen aan anderen overbrengen. Je past je taal en terminologie aan, aan het doelpubliek, de specifieke vraagstelling en de situatie.
 • Je kan analytisch denken; je gaat op efficiënte wijze op zoek naar bijkomende relevante informatie
 • Je hebt een goede kennis van de actuele wetgeving. Je kan feiten van op een afstand bekijken, ze evalueren in een ruimere context en op langetermijnperspectief plaatsen
 • Je bent oplossingsgericht en kan beslissingen maken
 • Je neemt initiatief
 • Je stelt haalbare eisen aan het resultaat van je opdracht om met de beschikbare middelen de best mogelijke kwaliteit te bereiken.
 • Je kan structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van opdrachten of problemen
 • Je bent vaardig in plannen en organiseren
 • Je bent een teamplayer
 • Je bent bovendien integer, discreet, vriendelijk, inclusief en draagt menselijke waarden hoog in het vaandel

Aanvullende informatie

 • Een fijne, menselijke omgeving
 • Een werkomgeving waarin de mens centraal staat
 • Een salaris conform de sector
 • Hospitalisatieverzekering na 6 maanden, een verzekering ongevallen privéleven, overlijden en invaliditeit
 • 24 vakantiedagen per jaar
 • Opvang van zieke kinderen aan 20€/dag, in functie van de beschikbare plaatsen
 • Medische raadplegingen in Sint-Jan aan ziekenfondstarief
 • Een plaats van tewerkstelling die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer
 • Tussenkomst onkosten openbaar vervoer

Solliciteer

Stuur je motivatiebrief en CV naar vcochez@klstjan.be.

Kliniek Sint-Jan

Kruidtuinlaan 32, 1000 Brussel