Hoofd eenheid Milieu / Milieucoördinator A

 • Evi Belmans
 • evi.belmans@sckcen.be
 • SCK CEN

Functiebeschrijving

Bent u klaar om uw expertise in te zetten voor een stralende toekomst? Bij SCK CEN, een vooraanstaand nucleair onderzoekscentrum gedreven door wetenschap en innovatie, bieden wij een uitdagende kans. Wij zijn trots op onze wereldvermaarde infrastructuur, onze kennis ter zake die we continu uitbreiden en ons voortdurende streven naar openheid in ons onderzoek. In onze activiteiten is de constante zorg voor het milieu een belangrijke factor.  Momenteel zijn we op zoek naar een ervaren milieucoördinator om ons team te versterken en gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomst.

Als milieucoördinator zorg je voor een integrale aanpak van het milieubeleid en verschillende milieu-aspecten op het SCK CEN en rapporteer je aan het hoofd van onze IDPBW. Je streeft naar een open dialoog waarbij een nauw en wederzijds overleg met de verschillende actoren van cruciaal belang is.
Meer specifiek:

 • actief bijdragen aan het voortdurend verbeteren van milieugerelateerde zaken en participeren in het ontwikkelen van verbetervoorstellen
 • verantwoordelijk voor de naleving van de milieuwetgeving door o.a. regelmatig controles uit te voeren op de werkplaatsen
 • opnemen van het proceseigenaarschap van de milieugerelateerde processen binnen het geïntegreerd managementsysteem
 • samenwerken met verschillende afdelingen om processen, procedures en richtlijnen te ontwikkelen en te implementeren in overeenstemming met de lokale regelgeving en internationale normen binnen het geïntegreerd managementsysteem
 • verantwoordelijk voor interne en externe communicatie m.b.t. de milieuactiviteiten van het SCK CEN
 • adviseren in verband met milieugerelateerde investeringen
 • behandelen van de omgevingsvergunningsaanvragen
 • waken over of instaan voor de uitvoering van de voorgeschreven emissie- en immissiemetingen en de registratie en rapportering van de resultaten
 • bijhouden van een afvalstoffenregister en naleven van de meldingsplicht over afvalstoffen; beheren en inventariseren van de VLAREM-rubrieken
 • opmaken van (jaarlijkse) verslagen over de milieu-activiteiten en uitgebrachte adviezen

Vereiste kwalificaties

 • Diploma van master in de industriële wetenschappen of ingenieurswetenschappen, bij voorkeur richting scheikunde, met enkele jaren relevante werkervaring
 • beschikken over een getuigschrift van milieucoördinator niveau A
 • grondige kennis van milieuwetgeving en de verschillende milieuaspecten in deze wetgevingen kunnen omzetten naar de praktijk
 • bij voorkeur ervaring met het implementeren van milieumanagementsystemen (ISO14001)
 • ervaring met het opmaken omgevingsvergunningsaanvragen is een pluspunt
 • ervaring met het geven van opleidingen is een pluspunt
 • sterk organisatievermogen, goed planmatig kunnen werken en correcte prioriteiten stellen
 • je kan out-of-the-box denken en bent goed in het aandragen en implementeren van verbetervoorstellen
 • goede, tactvolle communicator, zowel intern op alle niveaus van de organisatie, als met externe contacten en stakeholders
 • je werkt nauwkeurig en hebt de nodige verantwoordelijkheidszin
 • SCK CEN is een internationale onderzoeksomgeving, in deze context is een goede beheersing van Nederlands, Frans en Engels belangrijk.

 

SCK CEN

Boeretang 200, 2400 Mol