Preventieadviseur / milieucoördinator

Dienst

De preventiedienst staat in voor het welzijn van de medewerker en de bescherming van het milieu. Belangrijke thema’s waarrond de dienst werkt of advies geeft, zijn: dynamisch risicobeheersysteem, brandveiligheid, ioniserende stralen, ergonomie, afval, agressie, …

Functie

 • Je volgt de regelgeving m.b.t. gezondheid, welzijn, arbeidsveiligheid en –hygiëne op de voet en vertaalt deze in een globaal preventie- en jaaractieplan.
 • Je zorgt voor de implementatie van een actief preventiebeleid en werkt actief mee aan de uitvoering van het welzijnsbeleid.
 • Je adviseert de directie over diverse preventieaspecten (noodplanning, brandpreventie, wettelijk verplichte technische keuringen, risicoanalyses, in dienst stellingen, psychosociale aspecten, …).
 • Je neemt actief deel aan en bent secretaris van het CPBW.
 • Je werkt nauw samen met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
 • Je waakt over de naleving van de milieuwetgeving.
 • Je evalueert en geeft advies met het oog op optimalisatie van de werkomgeving m.b.t. milieuaspecten.
 • In functie van de betrokken dossiers werk je nauw samen met collega’s op HR, technische dienst, aankoop, noodplanning, …
 • Je rapporteert aan de algemeen directeur.

Profiel

 • Je genoot een hogere technische opleiding (bij voorkeur master niveau).
 • Je hebt zowel de kwalificatie preventieadviseur niveau 1 als de kwalificatie milieucoördinator niveau A.
 • Enkele jaren relevante ervaring is zeker een pluspunt.
 • Je communiceert vlot en met kennis van zaken, naar partners binnen en buiten de organisatie.
 • Je onderschrijft onze OSKAR-kernwaarden - openheid, samenwerken, kwaliteit, ambitie en respect - die de bouwstenen of het DNA van ons ziekenhuis vormen en waarmee we het verschil willen maken, in het belang van het welzijn van de patiënt.

Contractvoorwaarden

 • Vast contract voltijds.
 • Kaderfunctie.
 • Snelle indiensttreding
 • Meer info over onze troeven vind je hier

Interesse?

Solliciteer vóór 31/12/21 online via www.azsintmaarten.be, ga naar “werken bij” en dan naar “vacatures”.

Meer weten over de inhoud van deze functie?

Neem contact met Jan Claesen, directeur technisch departement, 015/89.11.25

Solliciteer

Solliciteer vóór 31/12/21 online

AZ Sint-Maarten

Liersesteenweg 435, 2800 Mechelen