Preventieadviseur niveau 1

Brandweer Zone Rand zoekt Preventieadviseur niveau 1 (A1a-A3a, 38u) via aanwerving, met aanwervingsreserve.

Brandweer Zone Rand

Brandweer Zone Rand bestaat uit 21 gemeenten: van Kontich tot Essen en van Stabroek tot Malle. Twintig brandweerposten bundelen hun krachten om een nog betere hulpverlening te kunnen bieden. Met meer dan 850 medewerkers gaan we door het vuur om de veiligheid van burgers en hun omgeving in onze zone te garanderen.

Om ons team te versterken zoeken wij een preventieadviseur niveau 1 via aanwerving (met aanleg van een aanwervingsreserve van 2 jaar).

Jobinhoud

Een hart voor preventie en gepassioneerd door hulpverlening? Dan is Brandweer Zone Rand de ideale match voor jou. Zorgen dat onze 850 mensen op een veilige manier hun werk kunnen doen, rekening houdend met de wettelijke voorschriften zorgt voor een uniek en uitdagend takenpakket. De medewerker staat centraal in je visie op welzijn en je begeleidt hen hier waar nodig, zowel met organisatiebrede initiatieven als op individueel niveau.

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent verantwoordelijk voor de werking van de Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk. Je beheert en leidt deze dienst.
 • Je werkt samen met onze vrijwillige en beroepscollega's en betrekt hen binnen je werkveld door middel van opleidingen, werkgroepen, schriftelijke en mondelinge toelichtingen,… Je informeert en sensibiliseert alle medewerkers op het vlak van arbeidsveiligheid en welzijn bij hun dagelijkse werkzaamheden.
 • Je zet wetgeving om naar praktische haalbare actieplannen en gaat voluit voor onze basiswaarde veiligheid. Je stelt in overleg met het management en de zoneraad het globaal preventieplan en de jaarlijkse actieplannen inzake veiligheid en welzijn op.
 • Je kan je vlot aanpassen aan verschillende doelgroepen binnen de organisatie. Zowel operationeel als strategisch formuleer je adviezen op basis van je expertise. Je geeft advies aan de zoneraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk over ieder ontwerp, maatregel of middel die gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de personeelsleden van de zone.
 • Je geeft advies over de specifieke regelgeving rond arbeidsveiligheid en welzijn in relatie tot de brandweerzone, de openbare brandweerdiensten en de algemene regelgeving rond lokale besturen, inclusief de overheidsopdrachten.
 • Je weet je weg met maand- en jaarverslagen, rapportage en onderzoek van ongevallen en incidenten op de werkplaats, indienststellingen, documenten in het kader van aankoop, gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen ...
 • Je voert permanente risicoanalyses uit waarbij je meewerkt aan de identificatie van risico’s en je advies verleent over de resultaten die voortvloeien uit de risicoanalyse.
 • Je onderhoudt nauwe contacten met interne stakeholders zoals het managementteam en de interne vertrouwenspersoon en met externe stakeholders zoals externe diensten voor preventie en welzijn op het werk, inspectiediensten, geaccrediteerde organisaties, overheidsdiensten,…

Wat maakt van jou een geschikte kandidaat?

 • Je hebt een goede theoretische én praktische kennis van de wetgeving m.b.t. welzijn en preventie op het werk, en je hebt al enkele jaren ervaring als preventieadviseur.
 • Je hebt ervaring met de werking van de wettelijke overlegorganen zoals het CPBW, bij voorkeur in de publieke sector.
 • Aangezien je oplossingsgerichte en creatieve voorstellen vanuit een brandweer- en interventiecontext moet formuleren, beschouwen we het als een meerwaarde als je reeds operationele brandweerervaring opdeed.
 • Ook ervaring in een leidinggevende functie, en werken bij een openbaar bestuur of een overheidsorgaan vinden we een sterke plus!
 • Je staat stevig in je schoenen en bent analytisch sterk. Voorts ondersteunen we jouw zin voor initiatief en is het meer dan nuttig als je over goede communicatieve vaardigheden beschikt. Zo is een perfecte kennis van het Nederlands noodzakelijk. Rapporteren doe je aan de zonecommandant.

Je bent iemand die:

 • De waarde ‘welzijn’ belichaamt en kan integreren in de brandweer.
 • Een flinke dosis gezond verstand bezit en van aanpakken weten.
 • Een helikoptervisie, een sterk analyserend vermogen en zin voor initiatief heeft.
 • Zelfstandig opdrachten en taken kan uitvoeren.
 • Beleidsmatig, strategisch en procesmatig kan denken.
 • Sterk is in onderhandelen.
 • Vergadertechnieken beheerst.
 • Op een begrijpbare manier over complexe materies kan communiceren, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Verandering schrikt jou niet af maar geeft jou net energie!

Lees het volledige profiel zeker na op onze website.

Toelatingsvoorwaarden

Een masterdiploma is geen vereiste, maar je competenties en kennis bewijzen dat je denkt en werkt op masterniveau. Je volgde met succes de aanvullende vorming ‘preventieadviseur niveau 1’ (veiligheidskunde).

De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum - 21/01/2022 - te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je beschikt minimum over een masterdiploma, een diploma hoger onderwijs (HOLT) of daarmee gelijkgesteld door ervaring.
 • Je beschikt over het getuigschrift preventieadviseur niveau 1.
 • Je bent Belg of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland.
 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (te bewijzen via het uittreksel uit het strafregister dat maximaal 3 maanden oud is op 21/01/2022).
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

Verloning en voordelen

Brandweer Zone Rand biedt je een voltijds contract (38/38) met grote verantwoordelijkheden. Je krijgt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Je bruto geïndexeerde maandwedde (loonschaal A1a-A3a) bedraagt €3.559,00 bij minstens 5 jaar relevante ervaring. Daarnaast krijg je maaltijdcheques van € 7,00 per gewerkte dag, fietsvergoeding, terugbetaling woon- en werkverkeer met het openbaar vervoer en hospitalisatieverzekering.

Je werkt in het zonaal kantoor te Brasschaat of indien de uitvoering van de opdracht dit vereist, de brandweerposten van de zone. Er wordt vanuit de zone verwacht dat je tijdig en zelfstandig op alle plaatsen van tewerkstelling geraakt.  Er kan een poolwagen van de zone gebruikt worden.

Selectieprogramma

Vooraleer kandidaten in aanmerking komen voor indiensttreding als preventieadviseur niveau 1 dienen zij te slagen voor een vergelijkend examen dat bestaat uit een selectie op basis van CV, een schriftelijke proef, een mondelinge proef en een assessment.

Het examen is bedoeld om de motivatie en de overeenstemming met het functieprofiel van de openstaande functie te testen. Kandidaten worden toegelaten tot een volgende stap uit de selectieprocedure bij een minimaal resultaat van 60%.   

De proeven zullen georganiseerd worden tussen 24/01/2022 en 23/03/2022. De exacte uren en data worden meegedeeld na de kandidatuurstelling.

Het vergelijkend examen bestaat uit

 

Te testen criteria

1

Selectie op basis van gemotiveerde sollicitatie + CV

Voldoen aan de minimale vereisten

Motivatie

Ervaring en competenties

2

Schriftelijke proef

Gevalstudie

Documentatie zal 1 week op voorhand aan de kandidaat bezorgd worden. Deze documentatie kan gebruikt worden op het moment van de schriftelijke proef.

3

Competentiegericht interview

Het interview start met de presentatie van de gevalstudie. Nadien volgt een bevraging van de benodigde competenties.

4

Assessment

Adviserend

 

Inschrijven

Kandidaturen wordt gericht aan Brandweer Zone Rand, enkel op volgend e-mailadres: personeelsdienst@brandweer.zonerand.be. De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgelegd op 21 januari 2022 om 23u59. De datum van verzending van het e-mailbericht wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend.

Enkel kandidaturen die onderstaande onderdelen in pdf bevatten, worden weerhouden:

 • inschrijvingsformulier
 • curriculum vitae met vermelding van studies, werkervaring en interesses
 • uw motivatiebrief
 • getuigschrift preventieadviseur niveau 1
 • kopie van je hoogst behaalde diploma
 • kopie van je identiteitskaart (voor- en achterkant)
 • uittreksel strafregister (max. 3 maanden oud op 21/01/2022)

Meer informatie

Solliciteer

Stuur je motivatiebrief en CV naar personeelsdienst@brandweer.zonerand.be.

Brandweer Zone Rand

Ruiterijschool 1, 2930 Brasschaat