QHSE- Manager / Preventieadviseur

Thermopol Kunststoftechniek is een toonaangevend bedrijf binnen de kunststofsector in België en Nederland, met de focus op kunststofleidingsystemen (GVK, Thermoplast en GRE) ; productie, prefab en montage. In onze werkplaats in Essen kunnen we naast leidingen ook nog de meest uiteenlopende kunststofconstructies en onderdelen produceren of herstellen, die ingezet worden in de procesindustrie. Ons succes is gebouwd op 5 pijlers; klantgericht-teamgeest-flexibiliteit-kwaliteit-veiligheid. Thermopol maakt deel uit van de groep Plasticon Composites (www.plasticoncomposites.com)

 

Doel:

De QHSE-Manager heeft een overkoepelende, aansturende en coachende rol op het vlak van veiligheid, kwaliteit, gezondheid, welzijn op het werk en milieu en neemt daarrond de nodige acties (proactief / preventief / correctief). Dit geldt zowel voor de activiteiten in onze vestiging in Essen als op de bouwplaats bij onze klanten in België en Nederland.

 

Plaats in de organisatie:

De QHSE Manager heeft een overkoepelende functie en rapporteert aan de managing director.

 

Contacten:

De QHSE Manager onderhoudt vooral contacten met collega’s zowel intern als on site. Verder zijn er vooral contacten met de klant on site.

 

Taken en Verantwoordelijkheden:

• In samenspraak met de directie bepaal je mee de te bereiken doelen m.b.t. QHSE thema’s en ziet erop toe dat de doelstellingen ook daadwerkelijk wordt omgezet en/of nageleefd.
• Je bewaakt de bedrijfsprocessen conform de opgestelde ISO9001 en VCA** procedures en stuurt bij daar waar nodig. Daarnaast begeleid je ook de ISO en VCA audits.
• Je volgt de regel- en wetgeving in de domeinen die je zijn toevertrouwd en maakt de vertaalslag naar de activiteiten van Thermopol.
• Je ondersteunt de collega’s met het opstellen van taak-risico-analyses en VGM-projectplannen. Bij grotere installatieprojecten, neem je binnen het projectteam heel nadrukkelijk de rol van verantwoordelijke voor veiligheid en kwaliteit.
• Je analyseert zowel kwaliteitsissues als (bijna-)incidenten en ongevallen, zodat de basisoorzaken structureel kunnen aangepakt worden.
• Je zorgt voor de informatieverspreiding m.b.t. QHSE ; niet alleen binnen onze eigen organisatie, maar desgevallend ook bij onze subcontractors.

 

Profiel en Competenties:

Je beschikt minimaal over een diploma hoger onderwijs (Bachelor) en hebt een relevante ervaring in een gelijkaardige functie (eventueel aangevuld met getuigschrift preventieadviseur, min. niveau 2).
Je hebt een ‘no-nonsens & hands-on’ mentaliteit, kan zelfstandig en projectmatig werken, zonder de teamgeest uit het oog te verliezen.
Ervaring binnen een montage- of servicebedrijf, actief in de procesindustrie is een pluspunt. Kennis over zowel de Belgische als Nederlandse regelgeving m.b.t. veiligheid op de bouwplaats is een bijkomende plus.
Kennis en ervaring met JAP, GPP, VCA** en ISO9001 is als vanzelfsprekend.
Je hebt een heel duidelijke en onderbouwde stijl van communiceren ; zowel in de samenwerking met je eigen collega’s, je rapportage aan de directie als in het contact met onze klanten.
Je weet het juiste evenwicht te leggen tussen werkzaamheden op kantoor en op de bouwplaats.

Thermopol Kunststoftechniek

Rijmakerlaan 43, 2910 Essen