Ledenvoordeel

Boek – Actuele uitdagingen voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

Als Prebes lid ontvang je 15% korting op de eerste factuur

Dit boek heeft in de eerste plaats als bedoeling allerhande wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen te bundelen die als basis zullen dienen voor een performant preventiebeleid op ondernemingsvlak. Het vlot leesbare werk vertrekt van het principe dat het welzijn op het werk weliswaar geen rocket science is, maar dat een beleid dat louter gebaseerd is op pragmatische vooronderstellingen - of erger nog: corporatistische overwegingen of machtsbekommernissen - onmogelijk goede resultaten kan opleveren. Wetenschappelijke evidentie vormt een veel solider basis hiervoor, maar dringt vaak onvoldoende door tot op het terrein, en dit werk wil dat doorbreken. Daarnaast wil dit boek vooral aangenaam leesplezier betekenen, en de teksten bevatten dan ook vele leuke weetjes en faits divers over de wereld van het welzijn op het werk. 

De prijs met korting bedraagt € 38,59.

Bestel jouw exemplaar aan 15% korting »

 


 

Boek – Codex over het welzijn op het werk, editie 2017-2018

Als Prebes lid ontvang je 15% korting op de eerste factuur

Heb jij vragen over de basiswetgeving rond arbeidsveiligheid, preventie en bescherming op het werk? Je vindt het antwoord gemakkelijk in dit wetboek (in twee volumes). Zo ben je altijd op de hoogte van alle relevante wetgeving en reglementering.

Belangrijk! Deze editie is volledig aangepast aan de nieuwe Codex. 

Bestel jouw exemplaar »


 

Boek – Zakboekje voor de preventieadviseur 2018

Als Prebes lid ontvang je 15% korting op de eerste factuur

Je krijgt alle informatie in één publicatie

 • richtlijnen rond veiligheid, hygiëne en welzijn op het werk;
 • informatie over uw statuut, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
 • overzicht van de taken en opdrachten van de dienst PBW;
 • verwijzingen naar normalisatie, literatuur en organisaties.

Jouw voordelen

 • praktisch eerstelijnsadvies van deskundigen met procedureschema’s, voorbeeldformulieren, tips;
 • meer dan 30 jaar gecumuleerde ervaring in één publicatie;
 • ideaal werkinstrument om uw inspecties of uiteenzettingen voor te bereiden.

Belangrijk! Deze editie is volledig aangepast aan de nieuwe Codex. 

Bestel jouw exemplaar »


 

Boek – Psychosociale arbeidsbelasting

Als Prebes lid ontvang je 15% korting op de eerste factuur

Leer alles over psychosociale risico’s: de eerste symptomen, preventiemaatregelen en het nieuwe wettelijke kader. Want stress, pesterijen en burn-outs krijgen een steeds grotere plaats in de welzijnswetgeving.

Bestel jouw exemplaar »


 

Online databank – senTRAL Safety Mini 

Als Prebes lid ontvang je 15% korting op de eerste factuur

Dé onmisbare basistoolkit voor preventieadviseurs. Met senTRAL Safety Mini voldoet u sneller aan uw verplichtingen. Alle praktische documenten (VIK, normen, checklists…), wetgeving en actualiteit voor u verzamelt op één plaats. Twee keer per week ontvangt u het e-zine. En bent u weer helemaal mee. Via onze webinars volgt u actuele topics en ontvangt u erkende bijscholingsattesten. Toch nog een vraag? Maak dan gebruik van de handige chatfunctie. En heeft u argumenten nodig om van veiligheid een prioriteit te maken bij uw management, of om uw medewerkers te overtuigen van het belang van veiligheid? Ook dan biedt senTRAL Safety Mini oplossingen.

Bestel jouw exemplaar »


 

HSE Software – Verifield Legal Register

Als Prebes lid ontvang je 15% korting op de eerste factuur

U hebt één tool voor het opvolgen van wetgeving met de bijhorende correctieve acties. Verifield bevat – op maat van uw bedrijf – de actuele wetgeving en legal compliance-vragen voor het uitvoeren van uw audits. Zo weet u op elk moment aan welke eisen u moet voldoen, de status van uw conformiteitsniveau, welke acties er nodig zijn en plant u op basis hiervan uw evaluaties en opvolging. Door de recent gewijzigde Codex heeft u 2 jaar de tijd om uw wetsregister helemaal terug op punt te stellen. 

Een persoonlijke demo over het opzetten en beheren van uw wetsregister? Mail naar klant.BE@wolterskluwer.com


 

App – Verifield RiskReporter (gratis)

Breng jouw risico's beter dan ooit in kaart. Met RiskReporter meld je eenvoudig alle bijna-ongevallen, risicozones én verbetermogelijkheden binnen jouw organisatie.

Download de gratis RiskReporter app »


 

Whitepaper – In 10 stappen naar een goed HSE- managementsysteem

Download snel dit e-book en ontvang de whitepaper gratis in jouw mailbox.

Als preventie-adviseur moet je steeds weten aan welke wetten uw organisatie moet voldoen. Het gaat om een continu proces van analyseren, checken en actieplannen opstellen. Om dit te beheersen en zo tot een foutloos auditrapport te komen, is Een goed managementsysteem is onmisbaar. Maar ook uw ISO-certificatie behalen, bewijzen én behouden, is een permanent en intensief proces. Kan jouw huidige werkwijze nog geoptimaliseerd worden?

Na het lezen van deze whitepaper:

 • hebt je een duidelijk idee van de stappen om een goed managementsysteem op te zetten en te beheren
 • weet je waar de knelpunten zitten in uw organisatie
 • weet je waarop u moet focussen
 • voorkom je boetes bij inspectie. Want een bedrijf dat compliant is, wint altijd.

Download snel dit e-book en ontvang de whitepaper gratis in jouw mailbox. Zo kan je meteen aan de slag.

Vraag jouw exemplaar aan »


 

Whitepaper – Hoe apps bijdragen aan veiligheid

Download snel dit e-book en ontvang de whitepaper gratis in jouw mailbox

Een veilig bedrijf heeft gelukkigere werknemers. Er zijn een heleboel apps die de veiligheid op het werk ondersteunen. Ze zijn nuttig voor:

 • Preventieadviseurs: apps helpen bij het adviseren, rapporteren en activeren én aan het verbeteren van de veiligheidscultuur.
 • Werknemers: helpen bij het monitoren en ondersteunen van hun welzijn. Ze nemen zelf het initiatief en dat draagt bij aan hun betrokkenheid.

Belangrijkste sleutelwoorden inspraak & participatie | bevorderen veiligheidsbewustzijn | beter dan sociale controle | zorgt voor objectiviteit | minder vertraging | snel en eenvoudig onveilige situaties melden

Vraag jouw exemplaar aan »


 

Handboek - Welzijn op het Werk

Bestel als Prebes lid met korting

Het Veiligheidsinstituut lanceert een nieuwe editie van ‘Welzijn op het werk’. Het boek bestaat uit 44 brochures waarvan er 9 volledig herwerkt werden (zowel inhoudelijk als layoutmatig) en dit in samenwerking met CoBePrev. Centraal bij de herwerking staat de multidisciplinaire preventieadviseur van de toekomst, die op het vlak van elke welzijnsdiscipline mee kan werken met de specialist.

Als Prebes lid kan je het boek bestellen aan het voordeeltarief van € 170 (+ € 8 verzendingskosten) i.p.v.  € 189 (+ € 8 verzendingskosten). 

Bestel jouw exemplaar met korting »


 

Boek - Kwaliteit, veiligheid en milieu als geïntegreerde managementsystemen

Als Prebes lid ontvang je 15% korting

In deze uitgave worden de managementsysteemnormen ISO 9001:2015 (kwaliteit), ISO 14001:2015 (milieu) en ISO 45001 (veiligheid) besproken. Deze nieuwe internationale standaarden gaan uit van een nieuwe aanpak en hebben een nieuwe structuur, die een integratie van de drie managementsystemen vergemakkelijkt. Ondermeer de begrippen managementsysteem, risicoanalyse, contextanalyse, externe audit, integratie van de systemen en kennismanagement worden besproken.

De prijs met korting bedraagt € 50,15 i.p.v. € 59 (incl. btw).

Koop jouw exemplaar aan 15% korting »


 

Boek - De norm ISO 45001. Veiligheidsmanagementsystemen

Als Prebes lid ontvang je 15% korting

De norm ISO 45001 bevat eisen voor een managementsysteem waarmee een organisatie haar risico's op het vlak van welzijn en veiligheid kan beheersen. Veiligheidsmedewerkers en preventie-adviseurs worden verondersteld vertrouwd te zijn met veiligheidsaspecten zoals incidentenonderzoek, machineveiligheid, toxische stoffen, psychosociale belasting, enz. Het betreft een studie over het ontwerp van norm zoals vandaag gekend. Mogelijks worden vóór de inwerkingtreding ervan nog enkele minimale verfijningen aangebracht.

De prijs met korting bedraagt € 38,25 i.p.v. € 45 (incl. btw).

Koop jouw exemplaar aan 15% korting »


 

Boek - De norm ISO 14001. Milieumanagementsystemen

Als Prebes lid ontvang je 15% korting

De nieuwe norm ISO 14001:2015 is de internationale standaard voor milieumanagement van een organisatie. Met een milieuzorgsysteem volgens deze norm kunnen bedrijven hun milieurisico’s beheersen. Zowel van productiebedrijven als van dienstverleningsbedrijven, overheidsbedrijven, zorginstellingen, … wordt meer en meer verlangd dat ze presteren volgens een milieumanagementsysteem. Medewerkers in dergelijke organisaties beheren milieu-impact via milieu-incidentenonderzoek, ketenbenadering, levenscyclusanalyse (LCA), audits, enz.

De prijs met korting bedraagt € 38,25 i.p.v. € 45 (incl. btw).

Koop jouw exemplaar aan 15% korting »


 

Boek - De norm ISO 9001. Kwaliteitsmanagementsystemen

Als Prebes lid ontvang je 15% korting

De nieuwe norm ISO 9001:2015 is de internationale standaard voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Zowel van productiebedrijven als van dienstverleningsbedrijven, overheidsbedrijven, zorginstellingen, ... wordt meer en meer verlangd dat ze presteren volgens een kwaliteitsmanagementsysteem. Medewerkers in dergelijke organisaties beheren kwaliteit via klachtenonderzoek, servicemanagement, selectie van contracten, leanmanagement, verbeteringstrajecten, enz.

De prijs met korting bedraagt € 41,65 i.p.v. € 49 (incl. btw).

Koop jouw exemplaar aan 15% korting »


 

 

Boek - Duiding Welzijn op het werk - Publieke en private sector

Als Prebes lid ontvang je 15% korting

Duiding Welzijn op het werk biedt een multidisciplinaire en uitvoerig becommentarieerde verzameling van wet- en regelgeving met betrekking tot het welzijn, de preventie en de bescherming van werknemers en alle ermee verbonden relevante aspecten. De commentaren werden dan ook niet enkel door en voor juristen opgesteld, maar ook door en voor artsen, ingenieurs, preventieadviseurs,… elk vanuit hun eigen perspectief en beroepservaring.

De prijs met korting bedraagt € 136,85 i.p.v. € 161 (incl. btw en verzendkosten).

Koop jouw exemplaar aan 15% korting »


 

Boek - psychosociale risico's op het werk

Als Prebes lid ontvang je 15% korting

Psychosociale risico’s op het werk – zoals stress, burn-out, pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag – kan de arbeidsorganisatie van een onderneming of instelling ernstig in het gedrang brengen. Een werkgever moet preventieacties ontwikkelen voor alle arbeidsomstandigheden die hiertoe aanleiding kunnen geven.

Deze nieuwste uitgave wijst werkgevers, preventieadviseurs, arbeidsgeneesheren, vertrouwenspersonen en werknemers de weg bij hun taken en verplichtingen. Je vindt er o.m. een analyse van de wetgeving, tips voor een concrete aanpak in een bedrijf, voorbeelden, procedures, modellen, gevalstudies en nuttige adressen. 

De auteurs zijn An Thys en Anke Luts, verbonden aan ISW Europa en Evy Hilderson, verbonden aan FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Koop jouw exemplaar aan 15% korting »

 


Fireforum Magazine

Prebes-leden krijgen 15% korting op een abonnement

Fireforum Magazine brengt informatie met betrekking tot brandpreventie en brandbestrijding in al zijn facetten: achtergrondinformatie m.b.t. nationale en Europese reglementering (wetgeving, normering...), nieuws over innoverende technologieën, de mogelijkheden qua opleidingen in ons land voor zowel de publieke brandweerkorpsen als de bedrijfsbrandweer, nieuwe tendensen in brandpreventie, interviews met tenoren uit de politiek, de industrie of de brandweer enz.

Bestel je meerdere abonnementen op eenzelfde adres? Dan geniet je van volgende korting

 • € 63,75 (exclusief 6% BTW) vanaf het tweede abonnement
 • € 42,50 (exclusief 6% BTW) vanaf het vierde abonnement

Abonneer je op het Fireforum magazine »


Verbanddoos op maat

Ontvang als Prebes-lid 15% korting

Verbanddoos Op Maat biedt een oplossing voor de wettelijke verplichting om te beschikken over een verbanddoos bij u op het bedrijf. Uniek is echter dat we, doordat dit het product is van een apotheek, de mogelijkheid hebben om naast de klassieke verbandmiddelen ook dadelijk geneesmiddelen te leveren in één en dezelfde doos (denk aan koorts & pijnstillende middelen, zalf tegen irritaties,...). De verbanddozen worden geleverd met bijhorende nota, lijst van nuttige telefoonnummers en zijn voorzien van een unieke code waardoor we steeds de nodige aanvullingen kunnen doen.

Via onze website kan je een offerte op maat opvragen (op maat van de grootte en aard van je bedrijf) of de standaard basis set bestellen.

Bestel een verbanddoos op maat »

Niet cumuleerbaar met andere promoties


Voordeelpakket AED

Je krijgt € 500 korting bij de aankoop van een AED toestel

CardioService staat in voor de wettelijke verplichtingen en jij krijgt een opleiding ter plaatse. Meer heb je niet nodig om van jouw omgeving een hartveilige omgeving te maken!

 • AED-toestel Primedic AS – 4-talig, volautomatische AED met pediatrische knop
 • Wandkast AIVIA 100
 • Pictogram ‘AED
 • Installatie en gebruiksklaar maken
 • Registratie
 • Opleiding ter plaatse
 • Vijf jaar ‘Full omnium‘ onderhoudsservice

Bestel de AED »


PreventLex

Als Prebes-lid krijg je een korting van 15% op een abonnement van PreventLex

PreventLex bevat de integrale teksten van de wetgeving inzake welzijn op het werk: de wet en de Codex welzijn op het werk, het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en nog honderden andere relevante wetten en besluiten.

Naast de wetgeving zijn ook thematische dossiers beschikbaar die de wetgeving toelichten. De dossiers verklaren de wetgeving en bieden meer diepgaande informatie. Elk dossier is in pdf beschikbaar op de website.

Bestel PreventLex »